Cultuur­land­schappen bevor­deren


De Partij voor de Dieren wil dat de overheid herstel van cultuurlandschappen bevordert, onder meer door renovatie of aanleg van akkerranden en houtwallen.

Het standpunt Cultuurlandschappen bevorderen is onderdeel van: Cultuur en Media Woonruimte voor iedereen