Cultuur- en muziekedu­catie vaste plek in onderwijs


Cultuur- en muziekeducatie moeten een vaste plek in het lesprogramma van het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs hebben. Scholen moeten een plek worden waar verbinding ontstaat tussen wijk, ouders, culturele instellingen, bibliotheken, kunstencentra, musea, verenigingen en podia.

Het standpunt Cultuur- en muziekeducatie vaste plek in onderwijs is onderdeel van: Onderwijs Cultuur en Media