Gecer­ti­fi­ceerde comple­men­taire genees­wijze


De Partij voor de Dieren pleit voor maximale keuzevrijheid in de zorg waarbij complementaire geneeswijzen de ruimte krijgen.

Het is van groot belang dat er heldere eisen gesteld worden aan beoefenaars van de gezondheidszorg, zodat zorgvragers zeker kunnen zijn van de kwalificaties met betrekking tot opleiding en behandelwijze van de zorgverlener. Op dit punt is veel verbetering mogelijk. Nog teveel als complementaire zorg benoemde behandelwijzen zijn onvoldoende gecertificeerd.

Het standpunt Gecertificeerde complementaire geneeswijze is onderdeel van: Methoden/behandelingen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer