Ander meet­in­strument dan BBP/BNP


Het bruto binnenlands product (BBP) en het bruto nationaal product (BNP) zijn niet geschikt als maatstaf voor het meten van welzijn. In deze cijfers worden waarden als geluk, gezondheid, de kwaliteit van het onderwijs en een prettige leefomgeving niet meegenomen. Ook de waarde van onbetaalde arbeid (in Nederland bijna evenveel als betaalde arbeid), zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, wordt niet meegenomen. Tegelijkertijd worden alle uitgaven die wel met geld betaald worden, meegeteld als positieve bijdrage. Dus ook de kosten van bijvoorbeeld het opruimen van milieuvervuiling, het herstellen van schade na een dijkdoorbraak en het ruimen van boerderijen bij een dierziektecrisis worden geteld als positieve bijdrage. Ook zeggen BBP en BNP niets over duurzaamheid en solidariteit: niets over hoe lang we nog kunnen doorgaan met economische groei, niets over hoe de welvaart in een land verdeeld is. Economische groei, altijd maar meer, is op termijn niet houdbaar. De aarde heeft wel genoeg te bieden voor ieders behoeften, maar niet voor ieders hebzucht. Doordat BBP en BNP geen onderscheid maken tussen de kwantiteit en de kwaliteit van welvaart, ontstaat een ongewenste fixatie op geld, inkomensgroei en consumptie. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat er eerlijke, duurzame en solidaire meetinstrumenten ontwikkeld en gebruikt gaan worden, om zo een andere kijk op de economie te bevorderen en rekening te houden met menselijk en natuurlijk kapitaal. Een van die instrumenten is de Monitor Brede Welvaart, die ook de impact van het leven hier op elders en het later meeneemt.

Het standpunt Ander meetinstrument dan BBP/BNP is onderdeel van: Economie en bedrijfsleven

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen
Bijdragen Moties Vragen