Abortus


De Partij voor de Dieren is voorstander van een ruim zelfbeschikkingsrecht voor ouders, zoals belichaamd in de huidige abortuspraktijk. De Partij voor de Dieren vindt het een zaak van vrouw en arts om in de behandelkamer een weloverwogen besluit te nemen over het kiezen voor abortus.

De Partij voor de Dieren is voorstander van het afschaffen van de minimale beraadtermijn van vijf dagen voor abortus. Wij pleiten voor een flexibele beraadtermijn waarbinnen de zorgverlener de vrouw kan helpen een weloverwogen, zorgvuldige keuze te maken.

Het standpunt Abortus is onderdeel van: Maatschappij en ethiek