Abortus


De Partij voor de Dieren is voorstander van een ruim zelfbeschikkingsrecht voor ouders, zoals belichaamd in de huidige abortuspraktijk. De Partij voor de Dieren vindt het een zaak van vrouw en arts om in de behandelkamer een weloverwogen besluit te nemen over het kiezen voor abortus. Daarom heeft de Partij voor de Dieren het afschaffen van de minimale beraadtermijn van vijf dagen gesteund en gekozen voor een flexibele beraadtermijn waarbinnen de zorgverlener de vrouw kan helpen een weloverwogen, zorgvuldige keuze te maken.

De Partij voor de Dieren steunt het burgerinitiatief ‘Abortus is geen misdaad’. Abortus is een medische handeling, die niet lichtzinnig wordt uitgevoerd. Daarom hoort dit niet thuis in het Wetboek van Strafrecht. Het is aan de politiek om te kiezen voor niet stigmatiserende wetgeving.

Het standpunt Abortus is onderdeel van: Maatschappij en ethiek

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties