Abortus


De Partij voor de Dieren is voorstander van een ruim zelfbeschikkingsrecht voor ouders, zoals belichaamd in de huidige abortuspraktijk. Wel vinden we dat de overheid kaders moet blijven stellen, voorstellen tot wijziging van de huidige praktijk zijn van ons niet te verwachten.

Er moet in de abortuskwestie een weloverwogen en zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen het belang van het ongeboren kind en het belang van de moeder. Tienermoeders kunnen soms hulp gebruiken bij het maken van deze afweging. Hierbij vindt de Partij voor de Dieren dat er uiteraard geen sprake mag zijn van enige vorm van dwang. De Partij voor de Dieren heeft respect voor het leven en pleit ervoor dat zorgvuldigheid, respect en humaniteit, en dus ook de keuzevrijheid van de zwangere vrouw, gewaarborgd blijven.

Het standpunt Abortus is onderdeel van: Maatschappij en ethiek

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen