Solli­ci­teren kandi­da­ten­lijst Europese parle­ments­ver­kie­zingen 2024


solli­ci­teren kon tot en met 30 november 2023

Hieronder vind je het kandidatenprofiel voor het Europees Parlement. Daarnaast vind je onderaan deze pagina meer informatie over hoe je kunt solliciteren naar een plek op de lijst. Solliciteren kan alleen als je lid bent van de Partij voor de Dieren.

Kandidatenprofiel Europees Parlement

Kandidaten kunnen volledig instemmen met de doelstellingen en de koers van de partij en met het partijprogramma, en zij kunnen deze helder uitdragen. Bovendien herkennen zij zich in de keuze om niet in termen van links of rechts te opereren, maar om zich dienstbaar te maken aan het alles overstijgende belang van dieren, natuur, -, milieu en klimaat. Zij benaderen alle politieke dossiers, zoals bijvoorbeeld economie, onderwijs en gezondheidszorg vanuit onze planeetbrede visie.

Opereren in de politiek betekent opereren in een sterk paradoxale omgeving: waar daadwerkelijke politieke of beleidsmatige veranderingen ongelofelijk traag gaan, vraagt het Europees parlement een alertheid en snelheid van handelen. Toch is dat de realiteit waarbinnen we moeten opereren en waarbinnen we onze missie moeten proberen te verwezenlijken.

Van kandidaten wordt verder verwacht dat zij:

 • een gedegen begrip hebben van de rol van de partij binnen en buiten het Europees parlement en de succesfactoren die daarbij van belang zijn;
 • beschikken over aantoonbare kennis van en ervaring met de Europese politiek in het algemeen en de Europese wet- en regelgeving op gebied van dieren, natuur, milieu en klimaat in het bijzonder;
 • de expressieve politiek in hun vingers hebben;
 • over sterke analytische en strategische kwaliteiten beschikken en inzicht hebben in politieke processen;
 • vanuit eigen ervaring en expertise zicht hebben op actuele politieke ontwikkelingen en oog hebben voor de context waarbinnen besluiten vallen;
 • minimaal drie jaar relevante (werk)ervaring hebben met zo mogelijk specifieke inhoudelijke deskundigheid op een of meerdere relevante onderwerpen binnen onze planeetbrede visie;
 • deelnemen aan activiteiten, acties en campagnes van de partij op internationaal en landelijk niveau;
 • beschikken over krachtige verbale en presentatievaardigheden, een sterke debatbijdrage kunnen schrijven en ervaring hebben met debatteren;
 • in staat zijn helder te formuleren, in woord en geschrift, zowel in het Nederlands als in het Engels. Kennis van andere Europese talen is een pre, evenals ervaring met perswoordvoering;
 • het vermogen hebben om veel informatie te verwerken en hoofdzaken van details te onderscheiden;
 • beschikken over een groot zelfstandig leervermogen;
 • met (oude en nieuwe) media kunnen omgaan. Een Europarlementariër is actief op social media en benut diens eigen kanalen om onze zichtbaarheid en opinieleiderschap in de pers en bij onze achterban te creëren, vergroten en behouden;
 • beschikken over collegialiteit, sociale intelligentie, flexibiliteit, vasthoudendheid en stressbestendigheid;
 • In staat zijn om (beleids)medewerkers te begeleiden en aan te sturen.
 • een goede relatie kunnen opbouwen en onderhouden met leden van de partij, met NGO’s en wetenschap;
 • samenwerken met de Tweede Kamerfractie en het bestuur van de partij;
 • actief inzetten op verspreiding van het gedachtegoed van de partij in Europa;
 • waar nodig en mogelijk samenwerken met zusterorganisaties en -partijen;
 • meewerken aan de schenkingsregeling voor politieke vertegenwoordigers en bestuurders;
 • verklaren niets te doen of te hebben gedaan dat de partij of haar doelstellingen in diskrediet zou kunnen brengen of in strijd is met de landelijke koers van de partij;
 • de gedragscode van de Partij voor de Dieren onderschrijven.

Van kandidaten voor de functie van lijsttrekker verwachten we bovendien dat zij:

 • een stevige en inspirerende persoonlijkheid hebben, die in de media en voor groepen als het gezicht van de partij sterk uit de verf komt;
 • kiezers weten te overtuigen van de planeetbrede visie van de Partij voor de Dieren;
 • leiding kunnen geven aan een fractie en een werkklimaat weten te creëren waarin fractieleden zodanig in hun kracht staan dat zij kunnen excelleren;
 • uitmuntende politiek-strategische vaardigheden en visie op de verdere politieke ontwikkeling van de partij hebben;
 • contacten onderhouden en zorgvuldig kunnen samenwerken met andere onderdelen van de partij.

Procedure

 • Alvorens je kandidaat te stellen vragen we je om de vragenlijst zelfassessment integriteit in te vullen. Dit document hoef je niet in te sturen en is enkel om tijdig een eerste inschatting te maken of er mogelijk integriteitsconflicten kunnen ontstaan op het moment dat je voor de Partij voor de Dieren in het Europees Parlement zou zitten.
 • Via de vragenlijst integriteit vragen we je naar nevenwerkzaamheden en andere mogelijke integriteitsrisico's. Deze vragenlijst sturen we je toe voor het eerste gesprek.
 • Als onderdeel van de sollicitatieprocedure kunnen we een online onderzoek naar je doen waarin we open bronnen raadplegen zoals nieuwsartikelen en sociale media. Belangrijke bevindingen leggen we altijd voor.
 • Als we denken dat we je willen voordragen als kandidaat vragen we je mogelijk een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Ook kunnen we om twee referenties vragen.
 • Ook een psychologisch onderzoek of een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Van kandidaten verwachten wij dat zij deelnemen aan trainingen die de partij voor hen aanbiedt in aanloop naar de verkiezingen.

Kijk voor informatie over hoe we omgaan met jouw gegevens in onze privacyverklaring.

Tijdspad

12 september 2023
Publicatie profielschets

12 september t/m 29 oktober 2023
Aanmelden voor een plaats op de kandidatenlijst als lijsttrekker

12 september t/m 30 november 2023
Aanmelden voor een plaats op de kandidatenlijst voor de posities 2 t/m 5 of als lijstduwer

Maart 2024
Congres waarop het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijsten worden vastgesteld

Solliciteren?

Solliciteren kon tot en met 30 november 2023 voor een plek van 2 t/m 5 of als lijstduwer. Solliciteren als lijsttrekker kon tot en met 29 oktober 2023.

Geef in je motivatiebrief aan of je solliciteert voor een positie tussen 2 en 5 of als lijstduwer.

  We vragen je je motivatiebrief en CV via onderstaande beveiligde uploadmap te uploaden. Zo weet je zeker dat jouw gegevens goed beveiligd zijn.

  Je ontvangt niet direct een bevestiging van jouw reactie, dat gebeurt op het moment dat deze handmatig in het systeem is verwerkt. Dit kan twee werkdagen duren.

  Heb je toegankelijkheidsvoorzieningen nodig, zoals een rolstoelvriendelijke locatie? Geef dit dan aan in een PS onder je motivatiebrief. We proberen er dan vanzelfsprekend zoveel mogelijk aan tegemoet te komen.

  Samenstelling kandidatencommissie

  De kandidatencommissie (KC) bestaat uit de volgende personen:
  Meike de Boer (voorzitter KC), Anneline Mook , Corinne Cornelisse, Eva van Esch, Miroya Reinders, Anjo Travaille en Jaap Hollebeek.