PvdA is niet de Partij voor de Dieren


Groen beleid: PvdA is niet de Partij voor de Dieren


Alles op alles om Urgenda-doel te halen1

Klimaatwet repareren2

Tegen biomassa als brandstof3

De politiek moet landbouwproblemen oplossen en niet de belangen van bedrijven laten domineren4

Importverbod op krachtvoer (soja)5

Luchtwassers op stallen zijn niet duurzaam6

Dierenwelzijn: PvdA is niet de Partij voor de Dieren


Dolfinarium en dierentuinen sluiten1

Jachtverbod in Natura 2000-gebieden2

Geen steun voor visserij3

Importverbod Oekraïens vlees en eieren4

Jachtverbod tijdens vogelgriep5

Ontwikkelingshulp: PvdA is niet de Partij voor de Dieren


Effectieve aanpak oorzaken armoede en kansenongelijkheid1

Nood moet leidend zijn bij hulp in plaats van waar Nederlandse bedrijven geld kunnen verdienen2

Handel en de EU: PvdA is niet de Partij voor de Dieren


Tegen EU-integratie als nationale beslissingsbevoegdheden opgeofferd worden1

De EU sluit geen handelsverdragen waarin de bescherming van mens, dier, klimaat en biodiversiteit niet wordt gegarandeerd2Bronnen

Groen beleid

1 PvdA was enthousiast over het Urgenda-doel, maar stemde tegen de motie van Partij voor de Dieren om 5 miljard euro vrij te maken om het Urgenda-doel te halen. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-raan-5-miljard-voor-urgenda-doel

2 PvdA stemde tegen alle 17 amendementen van Partij voor de Dieren om de klimaatwet te repareren. https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-kritisch-op-tandeloos-klimaatbeleid

3 PvdA is bereid biomassa als brandstof te gebruiken en stemde dan ook tegen een motie van Partij voor de Dieren om subsidies voor biomassa te beëindigen. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-van-raan-over-stoppen-met-lopende-subsidies-op-biomassa

4 PvdA is vurig pleitbezorger van een Landbouwakkoord of Plattelandsakkoord, analoog aan Klimaatakkoord en Energieakkoord. Maar de tijd van polderen is voorbij; dat soort akkoorden hebben ertoe geleid dat bedrijfsbelangen domineren en kostbare tijd verspild wordt. Het is aan de politiek om heldere keuzes te maken die de problemen oplossen, in plaats van dat de politiek geen verantwoordelijkheid neemt. Want dan weet je een ding zeker: de bedrijfsbelangen blijven domineren. https://www.ad.nl/politiek/pvda-red-boeren-en-natuur-met-nationaal-landbouwakkoord~a30790b8/ en https://www.pvda.nl/wp-content...

5 PvdA wil geen importverbod op krachtvoer (soja), maar slechts een ontmoedigingsbeleid.

6 Hoewel dit wel zo in het verkiezingsprogramma van PvdA staat, heeft PvdA in februari 2021 tegen de motie van Partij voor de Dieren gestemd om luchtwassers op veehouderijbedrijven niet langer als ‘duurzaam’ te bestempelen. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-schrap-luchtwassers-uit-de-maatlat-duurzame-veehouderij


Dierenwelzijn

1 PvdA heeft niets over sluiting van het dolfinarium of dierentuinen in haar verkiezingsprogramma opgenomen. https://www.pvda.nl/wp-content/uploads/2020/11/PvdA-2021-2025-Ons-plan-voor-een-eerlijker-en-fatsoenlijker-Nederland-Printversie.pdf

2 PvdA stemde tegen verbod op jacht in Natura 2000-gebieden. https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkzwn29b00zg

3 Ondanks het feit dat quota voor visserij niet werken steunde PvdA zogenaamd ‘duurzame’ visserij. Daarnaast steunde de PvdA een motie waarin de verboden pulsvisserij permanent gelegaliseerd zou worden. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY2YqHmKvvAhWswAIHHdANCDAQFjABegQIAhAE&url=https%3A%2F%2Fwww.tweedekamer.nl%2Fdownloads%2Fdocument%3Fid%3D2c57f270-1e78-47d2-a332-ed1f4b3c3e28%26title%3DStemmingen%2520overige%2520moties%2520Mogelijk%2520verbod%2520op%2520pulsvisserij.pdf&usg=AOvVaw29aiFmvBUcFzXfS0Lc5FYQ

4 PvdA stemde tegen een motie van Partij voor de Dieren die de regering verzocht binnen de EU te heronderhandelen voor een stop op de grootschalige import van Oekraïens vlees en eieren. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-over-het-stoppen-van-de-import-van-kippenvlees-en-eieren-uit-oekra%C3%AFne

5 PvdA stemde tegen een motie van Partij voor de Dieren voor een jachtverbod, bedoeld ter voorkoming van de verspreiding van vogelgriep. https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-over-een-jachtverbod-voor-heel-nederland

Ontwikkelingshulp

1 PvdA wil een stijging van het budget voor ontwikkelingshulp naar 0.7% van het BNI, 30% minder dan Partij voor de Dieren. Alhoewel dit een verbetering is ten opzichte van het huidige budget, zal er naast het beperken van ons eigen aandeel in de grondoorzaken van armoede en kansenongelijkheid, ten minste een stijging naar 1% van het BNI nodig zijn. https://www.cpb.nl/webpub/keuzes-in-kaart-2018-2021/4_PvdA/

2 PvdA is niet voor het scheiden van hulp en handel, terwijl dit er in de praktijk toe leidt dat ontwikkelingshulp vaak daar wordt besteed waar de grootste winst te halen valt voor het Nederlandse bedrijfsleven, in plaats van daar waar hulp het hardst nodig is.


Handel en de EU

1 PvdA Is voor verdere EU-integratie op het gebied van onder andere betrekkingen met derde landen en defensie, ondanks dat dit tot verdere inperking van beslissingsbevoegdheid van individuele lidstaten kan leiden.

2 PvdA zegt in te zetten op eerlijke handelsverdragen die een bijdrage leveren aan fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, dierenwelzijn en de bescherming van het milieu. Toch stemde PvdA tegen een motie van Partij voor de Dieren om geen handelsverdrag met Thailand af te sluiten waarin landbouw is opgenomen. https://www.pvda.nl/nieuws/handelsverdragen-moeten-eerlijker/ https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z22631&did=2019D47005


Terug naar De Progressieve Zweefvlieg Checker