Zwanny Naber


Voor­zitter

Zwanny Naber (zij/haar) werd in maart 2024 voorzitter van het partijbestuur. Daarnaast is Zwanny ook commissielid namens de Partij voor de Dieren in de gemeente Buren en in het waterschap Rivierenland.

Voordat zij partijvoorzitter werd heeft ze ruime bestuurlijke ervaring opgedaan bij vakbond FNV.

Zwanny is benoemd voor een periode van 3 jaar, tot voorjaar 2027.

Portefeuilles

Zwanny is 1e portefeuillehouder voor:

  • Voorzitterschap
  • Partijbureau
  • Integriteit

Zwanny is 2e portefeuillehouder (klankbord en plaatsvervanger) voor:

  • Afdeling Noord-Brabant
  • Tweede Kamerfractie

Daarnaast kan het zijn dat Zwanny portefeuillehouder is voor één of meerdere tijdelijke projecten.