Paul van Gent


Secre­taris

Paul van Gent (hij/hem of die/diens) is sinds september 2023 secretaris van het partijbestuur. Sinds 2019 is hij fractievoorzitter in waterschap Rivierenland. Daarnaast is hij penningmeester van afdeling Gelderland geweest, coördinator van werkgroep Nijmegen en voorzitter van de programmacommissie voor het waterschapsverkiezingsprogramma 2023.

Buiten de partij heeft hij zich ingezet voor het veganisme in diverse bestuurlijke rollen bij veganistische studentenverenigingen.

Paul is benoemd voor een periode van 3 jaar, tot voorjaar 2027.

Portefeuilles

Paul is 1e portefeuillehouder voor:

  • Secretariaat
  • Professionalisering
  • Tweede Kamerfractie
  • Europese Parlementsfractie

Paul is 2e portefeuillehouder (klankbord en plaatsvervanger) voor:

  • Integriteit
  • Afdeling Gelderland
  • Werkgroep Overijssel

Daarnaast kan het zijn dat Paul portefeuillehouder is voor één of meerdere tijdelijke projecten.