Miroya Reinders


Algemeen bestuurslid

Miroya Reinders (zij/haar) werd in maart 2024 algemeen bestuurslid van het partijbestuur. Daarvoor was zij bestuurslid bij PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren.

Verder is Miroya fractiemedewerker bij de Overijsselse Statenfractie.

Miroya is benoemd voor een periode van 3 jaar, tot voorjaar 2027.

Portefeuilles

Miroya is 1e portefeuillehouder voor:

  • D&I
  • Afdeling Drenthe
  • Afdeling Friesland
  • Afdeling Groningen
  • Neveninstelling PINK!

Miroya is 2e portefeuillehouder (klankbord en plaatsvervanger) voor:

  • Secretariaat
  • Professionalisering
  • Campagnes
  • Afdeling Zuid-Holland

Daarnaast kan het zijn dat Miroya portefeuillehouder is voor één of meerdere tijdelijke projecten.