Meike de Boer


Vice-voor­zitter

Meike de Boer (zij/haar) is sinds september 2023 vice-voorzitter van het partijbestuur. Daarvoor was ze voorzitter van de afdeling Zuid-Holland, waar ze deelnam aan diverse programma- en kandidatencommissies.

Daarnaast is Meike secretaris bij Stem voor Dieren. In het dagelijks leven werkt Meike als docent, trainer en onderzoeker op het gebied van forensische taalkunde.

Meike is benoemd voor een periode van 3 jaar, tot voorjaar 2027.

Portefeuilles

Meike is 1e portefeuillehouder voor:

  • Afdeling Zuid-Holland
  • Neveninstelling NGPF

Meike is 2e portefeuillehouder (klankbord en plaatsvervanger) voor:

  • Voorzitterschap
  • Partijbureau
  • Afdeling Utrecht
  • Werkgroep Flevoland
  • Neveninstelling PINK!
  • Eerste Kamerfractie

Daarnaast kan het zijn dat Meike portefeuillehouder is voor één of meerdere tijdelijke projecten.