Guus Beckett


Penning­meester

Guus Beckett (1995, hij/hem) is sinds september 2023 penningmeester van het partijbestuur. Hiervoor was hij 2 jaar lang penningmeester van onze jongerenorganisatie PINK!.

Naast zijn werk voor de partij werkt hij als software ontwikkelaar en zit hij in de ondernemingsraad bij het bedrijf waar hij werkt.

Guus is benoemd voor een periode van 3 jaar, tot voorjaar 2027.

Portefeuilles

Guus is 1e portefeuillehouder voor:

  • Financiën
  • Afdeling Noord-Brabant

Guus is 2e portefeuillehouder (klankbord en plaatsvervanger) voor:

  • D&I
  • Afdeling Friesland
  • Werkgroep Zeeland

Daarnaast kan het zijn dat Guus portefeuillehouder is voor één of meerdere tijdelijke projecten.