Bram van Liere


Algemeen bestuurslid

Bram van Liere (hij/hem) werd in maart 2024 algemeen bestuurslid van het partijbestuur. Bram heeft een lange geschiedenis binnen de Partij voor de Dieren. Eerder was hij onder meer beleidsmedewerker en commissielid bij de Noord-Hollandse Statenfractie en fractiemedewerker van de Tweede Kamerfractie.

Bram is benoemd voor een periode van 3 jaar, tot voorjaar 2027.

Portefeuilles

Bram is 1e portefeuillehouder voor:

  • Afdeling Noord-Holland
  • Eerste Kamerfractie
  • Campagnes

Bram is 2e portefeuillehouder (klankbord en plaatsvervanger) voor:

  • College van advies
  • Afdeling Drenthe
  • Afdeling Groningen
  • Neveninstelling APF
  • Europese Parlementsfractie

Daarnaast kan het zijn dat Bram portefeuillehouder is voor één of meerdere tijdelijke projecten.