Andreas Ligtvoet


Algemeen bestuurslid

Andreas Ligtvoet (hij/hem of die/diens) werd in maart 2024 algemeen bestuurslid van het partijbestuur. Daarvoor was hij penningmeester van de afdeling Utrecht.

Andreas is benoemd voor een periode van 3 jaar, tot voorjaar 2027.

Portefeuilles

Andreas is 1e portefeuillehouder voor:

  • College van advies
  • Afdeling Gelderland
  • Afdeling Utrecht
  • Neveninstelling APF

Andreas is 2e portefeuillehouder (klankbord en plaatsvervanger) voor:

  • Financiën
  • Afdeling Noord-Holland
  • Werkgroep Limburg
  • Neveninstelling NGPF

Daarnaast kan het zijn dat Andreas portefeuillehouder is voor één of meerdere tijdelijke projecten.