ZEG N€€ TEGEN GENTECH


13 mei 2014

De Partij voor de Dieren heeft op woensdagmiddag 14 mei in Amsterdam actie gevoerd tegen gentech. Op het ‘ezelsoor’ op het Museumplein lag een groot spandoek met daarop ‘ZEG N€€ TEGEN GENTECH’. Partijleden hebben naast flyers ook biologisch plantjes aangeboden aan het publiek. Lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, Anja Hazekamp, nam deel aan de actie.

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over genetische manipulatie en het buitensporige gebruik van gif in de landbouw. Genetische manipulatie en grootschalig gebruik van gif leidt tot ontbossing, de vernietiging van biodiversiteit en grote sterfte onder bestuivers als bijen, hommels en vlinders. Genetische manipulatie vormt bovendien een bedreiging voor de gangbare en biologische teelt omdat de gewassen zich kunnen vermengen.

De Partij voor de Dieren zet zich in voor een duurzame landbouw, biologische boeren en regionale producten - zonder genetische manipulatie. Lijsttrekker Anja Hazekamp: “Een Europees verbod op genetische manipulatie is noodzakelijk voor een duurzaam Europa. Tot dat verbod er is, vinden wij het belangrijk dat de burger goed wordt ingelicht over gentech en willen wij dat bij producten die gentechingrediënten bevatten dit duidelijk wordt vermeld. Ook moeten de individuele lidstaten de vrijheid houden om producten en teelt van gentechgewassen te weigeren.”

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief