Veerman wil dieren­welzijn snel van tafel!


9 februari 2004

Amsterdam 10 februari 2004 – Als het aan minister Veerman ligt worden tijdens het AO van morgenmiddag korte metten gemaakt met alle dierenwelzijnsregels. Uit de agendering blijkt dat er geen waarde gehecht wordt aan een debat over de nut en noodzaak van regelgeving die het welzijn van dieren moet verbeteren. De Partij voor de Dieren is verbolgen over de manier waarop minister Veerman dierenwelzijn op deze manier als onbelangrijk bestempelt. De minister geeft minister Veermanmorgen geen ruimte om concrete maatregelen te ontwikkelen n.a.v. de vele maatschappelijke discussies over dierenwelzijn die de afgelopen tijd zijn gevoerd. Hij zet de deur open naar verdere intensivering van de vishouderij, de handel in en het houden van exotische dieren en het verder toebrengen van onnodig letsel aan dieren door het couperen van schapenstaarten wederom niet te verbieden.

De Partij voor de Dieren heeft de minister in een fax verzocht extra overleg te voeren over verschillende onderwerpen. Onder andere een heroriëntering van de pluimveesector is na de vogelpest een noodzakelijk onderwerp. Het kan niet zo zijn dat de minister voorbij gaat aan alle maatschappelijke onrust die na de verwoestende ziekte is ontstaan en daarmee de deur openzet naar een continuering van de huidige pluimveesector.

De invulling van een positief lijst voor te houden diersoorten is een aanbeveling van de Raad voor Dieraangelegenheden en vele dierenbeschermingsorganisaties. Dit advies legt de minister naast zich neer en wil dit onderwerp tijdens dit overleg afhandelen. De Partij voor de Dieren vindt het onbehoorlijk dat een dergelijk belangrijk onderwerp zonder grondig debat wordt afgestreept.

De komende periode zal de PvdD een schaduwkabinet opzetten dat nadrukkelijk het beleid van de minister gaat volgen, met eigen voorstellen komt en het stemgedrag van kamerleden gaat monitoren

Gerelateerd nieuws

Partijcongres 6 maart in Utrecht

De Partij voor de Dieren organiseert op 6 maart haar tweede partijcongres in Utrecht. Tijdens dit congres worden het partijpr...

Lees verder

Veerman wil dierenwelzijn snel van tafel!

Amsterdam, 10 februari 2004 - Als het aan minister Veerman ligt worden tijdens het AO van morgenmiddag korte metten gemaakt m...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief