Troonrede is egoïstisch verhaal


16 september 2008

De troonrede en de miljoenennota vormen een egoïstisch en eenzijdig verhaal dat alleen lijkt gericht op de “hardwerkende Nederlander en z’n geld”. Marianne Thieme: “Het kabinet heeft alleen oog voor koopkrachtplaatjes en hoeveel-we-erop-vooruitgaan. Maar nergens wordt gesproken over wat we in rap tempo kwijtraken, zoals schone lucht, schoon water en een schone bodem.”

Het kabinet kiest ervoor, gedreven door angst voor weglopende kiezers, bomen die tot in de hemel groeien te beloven terwijl de wereld in brand staat. De klimaatcrisis, de voedselcrisis, de kredietcrisis, de dierziektencrises en het lot van honderden miljoenen dieren in de bio-industrie zijn hoofdzaken die door het kabinet naar de marge van het beleid gedirigeerd worden.

Alles wat in de troonrede gezegd werd over dieren, was dat er een “stabiele uitgangspositie zou moeten komen voor de visserij”. Een open deur die helemaal niks zegt over ernstige overbevissing. Ook meldde de koningin niets over de ernstige klimaatschade door de veehouderij, de door ons veroorzaakte ontbossing in arme landen, de inefficiënte productie van dierlijke eiwitten die elders tot honger leidt, de dieren die het onverdoofde slachtoffer worden van godsdienstige rituelen, het falend opvangbeleid voor dieren en de decadente bontindustrie die van het kabinet gewoon mag doorfokken.

Het kabinet spendeert alleen enkele woorden aan duurzaamheid in de marge van de verhalen die ze vertelt op Prinsjesdag, maar afrekenbare daden worden niet genoemd. In de top 24 van prioriteiten is dierenwelzijn weliswaar opgenomen, maar van afrekenbare daden komt het niet of nauwelijks.

Toch is de Partij voor de Dieren optimistisch over de toekomst. Marianne Thieme: “De wal zal het schip gaan keren, men kan er niet langer omheen dat dieren wezens met gevoel zijn en recht op soorteigen gedrag. Steeds meer mensen worden zich daarvan bewust, en het kan niet anders of dat zal ook moeten uitmonden in een diervriendelijker beleid. Wij zullen daar vol op inzetten!”

Bekijk hier de reactie van onze fractievoorzitter Marianne Thieme over de miljoenennota. Onderaan kunt u ook stemmen.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief