Thieme: Tijd voor een duurzaam zaken­ka­binet


7 september 2010

Marianne Thieme is vandaag in een 100% elektrisch aangedreven Citroen C1 naar Paleis Noordeinde gereden om Koningin Beatrix te adviseren in te zetten op een duurzaam zakenkabinet.

Nu Paars+ geen begaanbare weg lijkt, CDA/VVD/PVV geen begaanbare weg lijkt ondanks nieuwe pogingen daartoe van de PVV, een middenkabinet van VVD/CDA/PvdA door de VVD wordt afgewezen en door het CDA wordt afgehouden en andere combinaties niet tot werkbare meerderheden lijken te kunnen leiden gelet op de afwijzing van de SP door bijvoorbeeld het CDA en de VVD, is het moment gekomen om te kiezen voor een onconventionele oplossing.

De oude partijpolitiek is zozeer verkrampt door electorale angst, onderling wantrouwen en verbaal geweld, dat het niet voor de hand ligt via die weg verder te zoeken. Een opdracht voor de heer Rutte om een proeve van een regeerakkoord te schrijven, zou slechts een herhaling van zetten vormen ten opzichte van het zojuist gestrande overleg, en onnodig tijdverlies opleveren in een tijd waarin dringend behoefte is aan een nieuwe regering.

Ons advies is om een proeve van een regeerprogramma te laten schrijven door enkele wijze mensen die boven de partijen staan en expliciet hebben aangegeven de crises die ons land en de wereld teisteren te willen bestrijden via een geïntegreerde aanpak. Een aanpak die mensen zou kunnen binden zoals eerder in Nederland gebeurd is, bijvoorbeeld tijdens de wederopbouw na de tweede wereldoorlog en na de watersnoodramp van 1953.

Nederland snakt naar nieuwe eensgezindheid, die door partijpolitiek niet gerealiseerd lijkt te kunnen worden. De polarisatie die voortvloeit uit een regering waarvan de PVV deel uitmaakt, waaraan de PVV gedoogsteun geeft of waarop de PVV anderszins grote invloed uitoefent, is een weinig aanlokkelijk vooruitzicht. Regeren kan zich niet beperken tot een analyse van de problemen, maar moet gebaseerd zijn op oplossingen.

Terecht is tijdens het informatieproces bij herhaling door meerdere partijen gesteld dat we rekeningen van dit moment niet kunnen en mogen doorschuiven naar komende generaties. Die vaststelling mag zich echter niet beperken tot invoering van een bezuiniging van 18 miljard Euro.

Wanneer we komende generaties werkelijk willen behoeden tegen de negatieve effecten van onze huidige keuzes, zullen we ze moeten behoeden voor een instabiel klimaat, nijpende grondstofschaarste, versmalling van de biodiversiteit, zoetwatertekorten, een scheve voedselverdeling, dierziektencrises, resistentie tegen antibiotica en verspreiding van zoonosen.

Kortom, we zullen komende generaties moeten beschermen tegen de verkeerde keuzes van dit moment die hebben geleid en nog steeds leiden tot crisissituaties die we zouden kunnen vermijden. Tal van opinieleiders deden bij verschillende gelegenheden oproepen tot het bestrijden van de crises in samenhang. Thieme herinnerde koningin Beatrix aan de motie Schuurman over dat onderwerp , die gesteund werd door alle partijen in de senaat met uitzondering van de VVD. Het pleidooi dat in deze motie doorklinkt is op andere momenten en bij andere gelegenheden ook ondersteund door wijze mensen als Herman Wijffels, Pieter Winsemius, Hans Wijers, Arnold Heertje, Roos Vonk, Ruud Koornstra, Louise Fresco, Ruud Lubbers, Peter Blom, Alexander Rinnooy Kan en anderen.

Klik hier voor bijdrage Partij voor de Dieren aan formatiedebat.

Gerelateerd nieuws

Diertransporteur ongestraft na dood 300 varkens

De Partij voor de Dieren heeft gisteren Kamervragen gesteld over de 300 varkens die zijn omgekomen tijdens een veetransport...

Lees verder

Kandidaatstelling Provinciale Staten 2011

Op 2 maart 2011 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De Partij voor de Dieren is op zoek naar leden die zich he...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief