Ter nage­dach­tenis van honderden miljoenen jacht­slacht­offers: PvdD demon­streert bij 100jarig bestaan KNJV


28 september 2004

Amsterdam 29 september 2004 – Tijdens de viering van het honderdjarige bestaan van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) voert de Partij voor de Dieren actie bij de Grote Kerk te Naarden. Het kabinet Balkenende heeft de Flora- en Faunawet die na 20 jaar maatschappelijke en politieke discussie tot stand was gekomen onder Paars 2, volkomen uitgehold, waarbij de argumenten stuk voorstuk gedicteerd werden vanuit de KNJV. Steeds minder in het wild levende dieren vinden nog bescherming in deze wet.
De PvdD vindt het ongehoord dat minister Veerman, die zelf jaagt, een felicitatierede zal uitspreken bij dit eeuwfeest van de jagersvereniging. Terwijl uit opinie-onderzoeken keer op keer blijkt dat 88% van de bevolking tegen de jacht is, blijft de jagende 0,2% het faunabeleid dicteren.
Leden van de PvdD zullen op ludieke wijze aandacht vragen voor het leed dat in het wild levende dieren wordt aangedaan.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

De KNJV geeft aan dat zij jaagt ten faveure van de natuur en de dieren. De meeste burgers en 4 miljoen georganiseerde dieren-, natuur- en milieubeschermers hebben weinig fiducie in de wijze waarop jagers menen de natuur te moeten beheren. Bovendien moet ernstig getwijfeld worden aan hun motieven. De heer S. Kuijpers (voormalig jager in het gebied Vlierden/Deurne, voormalig bestuurslid van Kring Eindhoven van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV), ex-voorzitter van jachtplatform Deurne) verwoordt de hobby van de jagers als volgt: “Na 100 jaar staat het genot van het schot nog steeds voorop. Het doden van dieren blijft nog steeds de allerbelangrijkste activiteit van de leden van de KNJV. Jagers snappen nog steeds niet dat wildbeheer een vorm van natuurbeheer is waar geen jachtgeweer aan te pas moet komen. Dit zal nooit veranderen zolang vele prominente Nederlanders spreekbuis blijven voor de plezierjacht.â€

De afgelopen honderd jaar stierf in ons land het wilde zwijn uit door de jacht, het dier moest met vrachtwagens en treinwagons teruggebracht worden om de jagers van nieuw kanonnenvlees te voorzien. Het laatste korhoen op de Kroondomeinen werd enkele decennia geleden dood geschoten door leden van een koninklijk jachtgezelschap. Op dit moment heerst er een desastreuze virusziekte onder konijnen. Veerman laat de jacht gewoon doorgaan en daar maken de jagers dankbaar gebruik van.

Sinds het kabinet Balkenende is de Flora- en Faunawet aan flarden geschoten. Reden voor de jagers om een feestje te bouwen. Niet voor de twee miljoen dieren die jaarlijks worden doodgeschoten. Vandaag betekent het feestje slecht één dag wapenstilstand.

De PvdD wil een einde aan de plezierjacht. Ook zogenoemd populatiebeheer, trofeeënjacht en bejagen van bijgevoerde populaties dient verboden te worden. Alleen in geval van ernstige gevaren voor de volksgezondheid of in geval van grote landbouwschade die niet op diervriendelijke wijze bestreden kunnen worden, kan jacht in overweging genomen worden. De uitoefening daarvan zal dan door professionals in overheidsdienst of onder direct overheidstoezicht plaats dienen te vinden. Toezicht op de uitoefening van de jacht dient niet langer te worden overgelaten aan jachtopzichters in dienst van jagers en terreinbeheerders, maar aan overheidsdienaren.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief