Teken manifest tegen inten­sieve veehou­derij


29 april 2010

De Partij voor de Dieren roept iedereen op om het manifest tegen de intensieve veehouderij, opgesteld door ruim honderd hoogleraren, te tekenen. Op de opiniepagina van NRC Handelsblad pleitten de hoogleraren gisteren om de intensieve veehouderij te saneren en om te vormen tot een dier-, mens- en milieuvriendelijk systeem dat tegemoetkomt aan de natuur en behoeftes van alle levende wezens.

De hoogleraren mengen zich in een debat dat de laatste jaren aan intensiteit wint door groeiend besef van bedreigingen voor de volksgezondheid, zoals antibioticaresistentie, Q-koorts en vogelgriep. Ook het klimaat lijdt zwaar onder de intensieve veehouderij door de enorme uitstoot van broeikasgassen. De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor de afschaf van de intensieve veehouderij om de grote problemen voor de volksgezondheid en het milieu te doen stoppen.

Nederland is het meest veedichte land ter wereld. In de afgelopen 50 jaar heeft de Nederlandse veehouderij zich ontwikkeld tot een vee-industrie waarin jaarlijks circa 500 miljoen dieren gedood worden en dierziekten een bedreiging voor mens en dier vormen. In de oproep van de hoogleraren wordt aangegeven dat het ministerie van Landbouw slechts kleine stappen wil zetten naar een duurzamer veehouderij. De Partij voor de Dieren wil grote stappen zetten, zodat dier- en volksgezondheid centraal komen te staan en pleit daarom net zoals de hoogleraren voor drastische veranderingen in de veehouderijsystemen.
De toekomst van de veehouderij staat binnenkort opnieuw op de agenda van de Tweede Kamer wegens de effecten op de volksgezondheid waar het ministerie nu onderzoek naar laat doen. De Partij voor de Dieren zal zich hard maken om de hoognodige aanpassingen, zoals het verbieden van megastallen en het gebruik van antibiotica, door te voeren.

Lees het manifest op de website duurzameveeteelt.nl en teken! Je kunt als particulier, wetenschapper, hoogleraar of als bedrijf/organisatie tekenen. Veel ondertekenaars vermelden ook de partij waarmee ze zich verbonden voelen.

Gerelateerd nieuws

Partijcongres stelt kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vast

Amsterdam, 26 april 2010 – Het partijcongres van de Partij voor de Dieren heeft zondag het verkiezingsprogramma en de kand...

Lees verder

Kamervragen over omstreden pijnexperimenten bij muizen

Den Haag, 11 mei 2010 – De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over omstreden pijnexperimenten bij muizen. Zond...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief