Stop over­tre­dingen coupeer­verbod


29 maart 2013

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de overtredingen op het coupeerverbod die gesignaleerd worden. In een uitzending van ‘Undercover in Nederland’ op SBS6 kwam aan het licht dat mensen hun honden laten couperen, ondanks dat dit verboden is. Ook bleek dat er op shows voornamelijk gecoupeerde honden rondlopen en dat hier geen controles plaatsvinden.

Het couperen van honden is in Nederland sinds 2001 bij wet verboden. Toch blijkt dat veel honden nog gecoupeerd worden. In de uitzending van ‘Undercover in Nederland’ ging het specifiek om ingrepen die gedaan werden bij een dierenarts in België, waar ook een coupeerverbod geldt. De honden worden vervolgens in Nederland verkocht, wat ook verboden is. De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat er nog een internationale illegale handel in gecoupeerde honden plaatsvindt.

Volgens de Partij voor de Dieren moeten er concrete maatregelen komen die een einde maken aan deze vorm van dierenmishandeling. Dit kan bijvoorbeeld door het bezit van een gecoupeerd dier te verbieden, tenzij de dieren bijvoorbeeld uit een opvang gered zijn of legaal en om medische redenen zijn gecoupeerd. Er moeten dus uitzonderingen gemaakt kunnen worden in het belang van het dier. Al eerder is er aandacht gevraagd over de handhaving van het verbod op het couperen van honden en is er een motie aangenomen over het omzeilen van het Nederlands coupeerverbod.

Esther Ouwehand: “Er moet een einde komen aan deze internationale handel in dierenmishandeling. Het coupeerverbod dat sinds 2001 geldt, wordt al jaren niet goed nageleefd. We dringen er bij de staatssecretaris op aan dat dit moet worden aangepakt".

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief