Steeds meer halal vlees onher­kenbaar in de schappen


24 augustus 2009

Initiatiefwet om onverdoofd ritueel slachten te verbieden naar Kamer gestuurd

De Partij voor de Dieren vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat Nederland steeds meer vleesproducten produceert afkomstig van onverdoofd geslachte dieren. In Nederland is het bij wet verboden om dieren onverdoofd te slachten, maar er is een uitzondering gemaakt voor halal en koosjer. De Partij voor de Dieren heeft daarom een initiatiefwet ingediend om het onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Naar verwachting zal het debat over de initiatiefwet dit najaar plaatsvinden in de Tweede Kamer.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat onverdoofd ritueel slachten gepaard gaat met ontoelaatbaar lijden. Jaarlijks wordt bij 2 miljoen dieren, met name kalveren, schapen en kippen, zonder verdoving de keel doorgesneden. Het ritueel slachten veroorzaakt onnodig veel stress, gebeurt vaak onoordeelkundig en zonder toezicht, aldus een verklaring van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)

Marianne Thieme: "De Partij voor de Dieren is voor godsdienstvrijheid, maar vindt het onacceptabel dat Nederlandse dierenwelzijnnormen voor ritueel slachten mogen worden overtreden. De vrijheid in het uitvoeren van bepaalde riten moet ophouden waar dierenleed begint.”

Naast het stellen van eisen aan het doden en verdoven van dieren, bevat de initiatiefwet van de Partij voor de Dieren ook voorstellen om te voorkomen dat vlees van ritueel geslachte dieren onherkenbaar in de schappen belandt. De KNMvD: "(...)het vlees dat op basis van rituele eisen wordt afgekeurd komt in Nederland ongeëtiketteerd terecht in de reguliere consumptieketen. Zo mag volgens de Israëlitische rite de achterhand vaak niet geconsumeerd worden en wordt dit vlees afgezet in het gangbare consumptiekanaal."

Dankzij de tolerante Nederlandse wetgeving ten aanzien van onverdoofd slachten is koosjer en halal vlees een groot Nederlands exportproduct geworden. De uitzonderingsbepalingen om onverdoofd te mogen slachten worden gebruikt als maas in de wet om op grote schaal halal en koosjer vlees te kunnen exporteren. De Partij voor de Dieren pleit naast een Nederlands verbod op onverdoofd slachten, ook voor een Europees verbod op dergelijke pijnlijke slachtmethoden.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief