Standpunt Partij voor de Dieren over de Regeling Agres­sieve Dieren


27 maart 2007

Dinsdag 27 maart vond er een schriftelijk overleg plaats over de Regeling Agressieve Dieren (RAD). De Regeling Agressieve Dieren is 1993 in werking getreden met als doel het aantal bijtincidenten door pitbullachtigen te verminderen. Een onvoorzien en onbedoeld neveneffect is de drastische toename van het aantal inbeslagnames van pitbullachtigen, gevolgd door de euthanasering van deze dieren (van 50 dieren in 2000 naar 315 in 2004). Dit leidt tot toenemende ongerustheid en onrust onder de hondenbezitters.

De Partij voor de Dieren pleit voor een versnelde evaluatie van de Regeling Agressieve Dieren, zodat deze op grond daarvan herzien kan worden. In afwachting van de resultaten van de evaluatie zouden de inbeslagnames en in elk geval het doden, van volgens de regeling in beslag genomen honden, gestopt moeten worden.

Begin februari heeft de Partij voor de Dieren reeds kamervragen gesteld over de RAD en de minister daarbij dringend verzocht om een versnelde evaluatie van deze regeling.
Bij de evaluatie van de regeling dient ook te worden gekeken naar de opzet en resultaten van regelingen in de ons omringende landen.
Tevens zou er gekeken moeten worden naar de mogelijkheid voor het invoeren van karakter- en gedragstests en verplichte opvoedcursussen. Hondeneigenaren zijn verantwoordelijk voor het gedrag en de opvoeding van hun hond. De oorzaak van bijtincidenten ligt vaak in een slechte opvoeding en derhalve zouden eigenaren zeker bij vermeend agressieve honden verplicht moeten worden om gehoorzaamheids- en gedragscursussen te volgen. Opvoeding kan een hond maken of breken.

Naast de evaluatie zal de overheid meer en regelmatige voorlichting moeten geven rondom het bestaan en de uitvoering van de RAD. Eigenaren van vermeend agressieve soorten blijken voor een deel slecht op de hoogte te zijn van de regeling. Wij hebben de minister dan ook verzocht onmiddellijk te beginnen met het geven van voorlichting hierover in de media, enerzijds om het aantal in beslag genomen en gedode honden – vele hiervan hebben nooit een bijtincident veroorzaakt – te verminderen, anderzijds om het leed, aan de bezitters van de dieren en hun kinderen, te voorkomen.

Overige maatregelen die door ons zijn voorgesteld:

  • Controle op verkoop via internet en in het buitenland en vervolging van de fokkers en aanbieders van pitbullachtigen zonder erkende stamboom.
  • Europese harmonisatie. Duidelijkheid voor hondeneigenaren dient vergroot te worden door de te benadrukken dat alleen stambomen van organisaties die zijn aangesloten bij de FCI erkend worden in Nederland. Veel honden worden bijvoorbeeld vanuit België ingevoerd met een ECC-stamboom die in Nederland niet erkend wordt. Problemen worden voorkomen door één duidelijke richtlijn te stellen en dit goed te communiceren. De organisaties die zijn aangesloten bij de FCI dienen als zodanig herkenbaar te zijn, waardoor fokkers van honden zonder in Nederland erkende stamboom makkelijker te identificeren zijn.
  • Algehele identificatie en registratie. Bijtincidenten kunnen zo beter worden geregistreerd en familielijnen, fokkers en eigenaren zijn beter te traceren.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief