PvdD: Super­markt moet eerlij­ke­prijs­bewijs leveren voor vlees, zuivel, eieren, groente en fruit


27 oktober 2014

De Partij voor de Dieren gaat morgen tijdens de begrotingsbehandeling Landbouw en Natuur pleiten voor het invoeren van een eerlijkeprijsbewijs voor tussenhandelaren, supermarkten en andere retailers voor landbouwproducten. Via het eerlijkeprijsbewijs moeten marktpartijen kunnen aantonen dat de inkoopprijs die zij boeren bieden, voldoende is om de productiekosten te dekken, inclusief kosten die gemaakt worden om te voldoen aan de maatschappelijke eisen op het gebied van dierenwelzijn, gezondheid, natuur en milieu. Hierdoor wordt een duurzaamheidsbodem in de markt gecreëerd.

Op dit moment verkopen boeren hun producten vaak onder de kostprijs. Dit gaat ten koste van boeren, dieren, natuur en milieu. Marianne Thieme: “Er moet een beter verdienmodel voor de boeren komen. In de prijs die de boer voor zijn product krijgt dienen de daadwerkelijk gemaakte kosten gedekt zijn. Supermarkten en andere afnemers dienen dit aan te kunnen tonen. Dit betekent een stap naar een transparantere voedselketen waarin de kwaliteit van het voedsel én het dierenwelzijn, de bescherming van de natuur en het milieu beter gewaarborgd kunnen worden.”

Het voorstel van Marianne Thieme sluit aan op een toenemend aantal wetenschappelijke rapporten, zoals het rapport “Naar een lerende economie” van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het rapport “Balans van de Leefomgeving” van het Planbureau voor de Leefomgeving. Deze rapporten bevestigen dat de huidige inrichting van onze landbouw en de manier waarop prijzen bepaald worden dringend bijgesteld moeten worden om te komen tot een voedselketen zonder misbruik van inkoopmacht. Een voedselketen bovendien die niet langer schade berokkent aan kwaliteit, gezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief