PvdD: 'Verant­woorde groei melk­vee­hou­derij' is gotspe


9 oktober 2014

De Partij voor de Dieren wil dat de regering het wetsvoorstel ‘verantwoorde groei melkveehouderij’ intrekt en in plaats daarvan een wettelijke plicht voor weidegang instelt. De partij vindt het een gotspe dat de regering een nog verdere groei en industrialisatie van de melkveehouderij verantwoord noemt. Marianne Thieme: “De Nederlandse veehouderij barst nu al uit haar voegen. We hebben geen groei nodig, maar juist een krimp van de veestapel. En niet nog meer megastallen, maar weidegang voor dieren.”

In april 2015 vervallen de Europese melkquota. Daarmee schrapt Europa het enige instrument dat zij had om de melkveestapel enigszins onder controle te houden en schaalvergroting te beperken. De Partij voor de Dieren heeft zich altijd verzet tegen het opheffen van de melkquota –ook omdat juist kleine boeren daar de dupe van worden. Nu het quotumsysteem toch verdwijnt, vindt de PvdD een andere vorm van productiebegrenzing hard nodig. Het kabinet doet precies het tegenovergestelde door in te zetten op verdere groei.

Dankzij het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijksma wordt de melkveehouderij een nieuwe vorm van bio-industrie en zal het toch al gigantische mestoverschot nog verder oplopen. Dat veroorzaakt grote milieuschade. De melkveehouderij draagt in hoge mate bij aan klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling van ons water en onze lucht. En de dieren betalen de hoogste prijs: met de melkveewet van Dijksma wordt schaalvergroting gestimuleerd. Koeien verdwijnen uit de wei en worden weggestopt in megastallen.

De Partij voor de Dieren wil weidegang bij de melkveesector wettelijk verankeren. De partij pleit voor een wet die inzet op een grondgebonden melkveehouderij, waarbij het voer lokaal wordt geteeld en er niet meer mest wordt geproduceerd dan er lokaal kan worden gebruikt. Zo kan de milieudruk van deze sector flink beperkt worden, het landschap worden behouden en het dierenwelzijn worden bevorderd, en mogen de kalfjes bij de moederkoe blijven. Met een wettelijk maximum aan de productie per hectare wil de partij ook een einde maken aan de zorgwekkende stijging van melkproductie per koe, die ernstig ten koste gaat van dierenwelzijn en diergezondheid.

De schriftelijke inbreng van de Partij voor de Dieren bij het wetsvoorstel is hier te lezen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief