Proef­dier­ge­bruik in 5 jaar tijd meer dan 20% gestegen


26 oktober 2009

Partij voor de Dieren: kabinet negeert stijgende aantal nutteloos afgemaakt proefdieren.

Den Haag, 26 oktober 2008De Partij voor de Dieren vindt dat het Nederlandse proefdierbeleid faalt. Het kabinet laat zich voorstaan op een geleidelijke daling van het aantal dierproeven, maar in werkelijkheid is het totaal aantal dieren dat wordt gebruikt of gedood in proefdierlaboratoria de afgelopen vijf jaar juist sterk gestegen. Ten opzichte van 2003 zijn er in 2008 maar liefst 21,9% meer dieren gedood in het kader van proefdieronderzoek. Dat blijkt uit cijfers die vandaag zijn gepubliceerd door de Voedsel- en Warenautoriteit. Oorzaak is het hoge aantal proefdieren dat nutteloos wordt gedood. Dit aantal stijgt explosief. In 2008 ging het om bijna een half miljoen dieren –een stijging van 14% ten opzichte van het jaar ervoor. Het kabinet weigert echter onder ogen te zien dat de proefdierindustrie jaarlijks aan steeds meer dieren het leven kost.

Het kabinet baseert haar proefdierbeleid alleen op cijfers over het aantal uitgevoerde dierproeven. Dat aantal is de afgelopen jaren gedaald: van 620.875 in 2003 naar 578.123 in 2008 (-6,9%). De dieren die jaarlijks in laboratoria worden gefokt om vervolgens als overschot te worden gedood blijven echter buiten beschouwing. Het kabinet vertelt daarmee slechts de helft van het verhaal.

Het aantal overtollige proefdieren is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld: van 227.641 in 2003 naar 455.884 in 2008. De Partij voor de Dieren vindt dat die cijfers moeten worden meegenomen in het kabinetsbeleid. Dan wordt duidelijk dat het proefdiergebruik niet daalt, maar juist sterk stijgt: meer dan een miljoen in 2008, tegenover minder dan 850.000 in 2003.

Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren: “Ieder jaar worden honderdduizenden dieren in laboratoria als overschot gedood. Dat zijn de onzichtbare slachtoffers van de proefdierindustrie.”

Door slechts te wijzen op de daling van het aantal dierproeven wil het kabinet de suggestie wekken dat haar proefdierbeleid succesvol is. Het tegengestelde is het geval. Wie kijkt naar het totaal aantal dieren dat sneuvelt in de proefdierlaboratoria, ziet dat het juist de verkeerde kant op gaat: de proefdierindustrie gebruikt 20% meer dieren dan vijf jaar geleden.

De Partij voor de Dieren vindt het doden van overtollige proefdieren onacceptabel. De partij dringt al langer aan op maatregelen bij minister Klink (VWS). Esther Ouwehand: “Het aantal dieren dat als overschot ‘in voorraad wordt gedood’ is inmiddels bijna net zo groot als het aantal dieren dat in experimenten wordt gebruikt. De minister mag het niet laten gebeuren dat er straks voor ieder dier dat in een experiment wordt gebruikt, een ander dier nutteloos wordt afgemaakt.”

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief