Presidium Kamer: Jacht­uitje restau­rant­per­soneel was verkeerde inschatting


28 november 2012

Het Presidium van de Tweede kamer heeft in antwoord op vragen van Marianne Thieme laten weten dat de deelname van de keukenbrigade aan een drijfjacht op uitnodiging van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging voorkomen had moeten worden. Het aanvaarden van de uitnodiging heeft tot ongewenste en onjuiste publiciteit van de zijde van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging geleid. Anders dan de jagersvereniging suggereerde kan er geen sprake van zijn dat de uitnodiging van enige invloed zou zijn op de menusamenstelling van de Kamer, laat het hoofd bedrijfsvoering weten naar aanleiding van de uitspraak van het presidium.

Uit het blad De Nederlandse Jager d.d. 1 november 2012 werd duidelijk dat de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging de voltallige keukenbrigade van het Kamerrestaurant (managers, koks, bediening en leerlingen van de restaurants) heeft gefêteerd tijdens een drijfjacht in de Hoekse Waard.

De KNJV was zeer duidelijk over het doel van deze lobbyactiviteit: “De KNJV wil wild eten onder de aandacht brengen van de volksvertegenwoordiging, omdat in de Tweede kamer wordt beslist of ook in de toekomst de Nederlander een stukje duurzaam geoogst wild van eigen bodem kan genieten”.

De Partij voor de Dieren had het Presidium van de Kamer laten weten dat de integriteit van de politieke besluitvorming daarmee op een zeer bedenkelijke wijze in diskrediet is gebracht.
Bekend is dat de drijfjacht zeer ter discussie staat. In 2002 besloot de Tweede kamer tot een verbod op de drijfjacht op wilde zwijnen, en een meerderheid van de in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen heeft een verbod op de plezierjacht aangekondigd.

De Partij voor de Dieren is blij met de uitspraak van het Presidium. Bekend is dat de KNJV een zeer actieve lobby organiseert om politici te fêteren met wilddiners, maar duidelijk is nu dat dit op geen enkele wijze binnen het Kamergebouw kan plaatsvinden, en zeker niet via het Kamerpersoneel.

Gerelateerd nieuws

Kamer: 'Géén Europese subsidie voor megastallen'

Vandaag is in de Tweede Kamer een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die de regering verzoekt zich in Europa in te...

Lees verder

Doorbraak tegen gentech

Dankzij het burgerinitiatief 'Nijmegen gentechvrij' is een belangrijke doorbraak gerealiseerd in de strijd tegen de oprukk...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief