Partij voor de Dieren treedt op tegen ganzen­ver­gassing


3 juni 2013

De Partij voor de Dieren verzet zich fel tegen het besluit van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu ganzen binnen een straal van twintig kilometer rondom Schiphol te vangen en te vergassen. Marianne Thieme heeft de staatssecretaris om opheldering gevraagd en dringt aan op alternatieve maatregelen voor de veiligheid van het vliegverkeer. De Provinciale Statenfractie van de PvdD Noord-Holland heeft een hoorzitting aangevraagd over het ganzenbeleid van de provincie.

De Partij voor de Dieren maakt zich al jaren hard voor maatregelen die echt helpen om de vliegveiligheid te verbeteren: verwijder het voedselparadijs voor ganzen rondom Schiphol. Ganzen worden aangetrokken tot de omgeving van de luchthaven door de omliggende gras- en akkerlanden. Tot de start- en landingsbanen aan toe teelt men gewassen die aantrekkelijk zijn voor ganzen. Het voedsel lokt de dieren naar het gebied, wat onveilige situaties voor het vliegverkeer oplevert. De overheid stelt onvoldoende beperkingen aan het grondgebruik. Hierdoor blijven de risico’s op baankruisingen groot.

Om botsingen tussen ganzen en vliegtuigen te voorkomen, zijn andere maatregelen nodig dan het doden van de dieren. De veiligheid neemt niet toe door de dieren op grote schaal te doden, integendeel. Door het vergassen wordt populatie verstoord, waardoor de dieren zich op grotere schaal verspreiden.

Het vergassen van ganzen met het verdelgingsmiddel CO2 veroorzaakt bovendien buitensporig veel dierenleed. CO2 is een bijtend gas dat leidt tot een pijnlijke dood. De dieren worden opgejaagd en gevangen in een container. De vogels zijn in deze periode in de rui en kunnen daardoor niet wegvliegen. De jonge ganzen kunnen nog niet vliegen en zijn daarmee ook een makkelijke prooi om de gascontainer in te jagen, met alle stress van dien.

De vliegveiligheid neemt toe als het gebied rond Schiphol minder aantrekkelijk wordt gemaakt voor ganzen, zo blijkt uit onderzoek van Arcadis. Het onderzoekbureau adviseert het Luchthavenindelingsbesluit met dit gegeven aan te passen. De Partij voor de Dieren wil weten wanneer de staatssecretaris deze aanpassing gaat doorvoeren. Daarnaast vraagt Thieme de staatssecretaris waarom het land, dat eigendom is van de overheid en Schiphol, nog steeds verpacht wordt zonder voorwaarden voor de vliegveiligheid. Daarmee dragen de eigenaren van het land actief bij aan het lokken van ganzen naar de vliegtuigen.

Met een hoorzitting wil de Partij voor de Dieren in Noord-Holland dieper ingaan op het ganzenbeleid van de provincie dan tijdens het debat dat de afgelopen tijd in Provinciale Staten is gedaan. Een hoorzitting is een uitstekend middel om alle informatie op tafel te krijgen waarover de Statencommissie wil beschikken.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Ecoduct Hulshorst : politiek negeert belangen van boeren en herten

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (CDA) heeft zichzelf een brevet van onvermogen verschaft. Zes weken na de feestelijke maar fe...

Lees verder

Opinie: Veehouderij zit op dood spoor

Gepubliceerd in Financieel Dagblad, 3 juni 2013 Het onlangs gepresenteerde rapport over duurzaamheid in de intensieve veehou...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief