Partij voor de Dieren start initi­atief grond­rechten voor de natuur


21 maart 2023

De Partij voor de Dieren komt met een initiatief om rechten voor de natuur op te nemen in onze Grondwet. Tweede Kamerlid Leonie Vestering start een natuurberaad van experts en burgers om met adviezen te komen over de beste vorm om grondrechten voor de natuur vast te leggen. Nederland zou het eerste land in Europa kunnen zijn dat rechten voor de natuur verankert in de Grondwet.

Wereldwijd neemt het aantal regels en wetten voor de bescherming van de natuur toe. Ook in Nederland. Toch hollen de natuur, de dieren en ecosystemen in hard tempo achteruit. Globaal staan er één miljoen planten- en diersoorten op het punt om uit te sterven en in Nederland is het niet beter. 90% van de habitattypen en 75% van de soorten verkeren in slechte staat. Door de natuur grondrechten te geven, wil de Partij voor de Dieren een einde maken aan de tekortschietende natuurbescherming in Nederland.

Tweede Kamerlid Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren legt uit: “De natuur is het fundament van ons bestaan. Zonder de natuur is er geen schone lucht, water of voedsel. Echter blijken geen van de bestaande natuurregels de natuur voldoende te beschermen voor huidige en toekomstige generaties. Er moet vaak een rechter aan te pas komen om de uitvoering van de natuurregels af te dwingen, zoals bij de sommatie van Greenpeace. Wanneer grondrechten voor de natuur zijn erkend, zal het belang van de natuur aan de voorkant worden meegewogen in plaats van achteraf in een rechtszaak beslecht. Daarom start ik namens de Partij voor de Dieren een natuurberaad voor de rechten van de natuur in de grondwet, waarin we hierover met rechtsgeleerden, wetenschappers, natuurorganisaties en bezorgde burgers in dialoog gaan.”

Wereldwijd zijn er inmiddels ruim 400 initiatieven die de rechten van de natuur erkent in lokale en nationale wetgeving. Het eerste land ter wereld die de rechten voor de natuur in de grondwet verankerde was Ecuador. De angst dat hierdoor méér rechtszaken zouden volgen en de natuur áltijd zou winnen bleek ongegrond. In tegendeel. Het lijkt erop dat rechten voor de natuur rechtszaken zal verminderen. In Europa lopen er verschillende initiatieven die onderzoeken hoe rechten voor de natuur in de (grond)wet dienen te worden verankerd. Ook in Nederland staat het onderwerp momenteel in de schijnwerpers, van onderzoek naar rechten voor de Wadden of de Maas, naar een oefenrechtbank door de Ambassade van de Noordzee.

Leonie Vestering: “In Nederland moet de omslag naar eco-centraal denken een plek krijgen in de Grondwet. In onze Wetboeken wordt de natuur immers nog altijd gezien als object met de mens als haar eigenaar. Rechteloos, bedoeld voor menselijk gebruik en bezit. De balans die nodig is voor onze aarde zouden we terug moeten vinden in onze wetgeving. En dus ga ik in navolging van de vele wereldwijde initiatieven op zoek naar een nieuwe basis voor onze Nederlandse wet: één waarin de grondrechten van de natuur zijn erkend én verankerd.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren boekt winst bij Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

Laatste update: 30 mei 2023 De Partij voor de Dieren wint in de helft van de provincies. Dit blijkt uit de voorlopige uitsla...

Lees verder

'Haal NVWA weg bij ministerie LNV'

Goed toezicht op de veehouderij en adequaat ingrijpen bij voortdurende misstanden kan alleen als toezichthouder NVWA wordt we...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief