Partij voor de Dieren: spoed­debat over Glossy Gerda Verburg


8 maart 2010

Den Haag, 9 maart 2010 - De Partij voor de Dieren heeft een spoeddebat aangevraagd over de glossy ‘Gerda’ die via Margriet, Libelle en Flair bij 2 miljoen huishoudens terecht zou moeten komen en gefinancieerd wordt met belastinggeld.

De Partij voor de Dieren vindt het ongehoord dat een tijdschrift dat het beleid en de persoon van de minister van LNV verheerlijkt, op kosten van de belastingbetaler en niet herkenbaar als reclame, in verkiezingstijd verspreid wordt. Thieme: ‘Zelfs de Europese partijgenoot Berlusconi van de minister heeft het bij mijn weten nog niet zo bont gemaakt met publiek geld. Met het project is een bedrag gemoeid dat in de buurt zou kunnen komen van het reguliere CDA-verkiezingsbudget.’

De Partij voor de Dieren vindt dat de glossy van de minister ofwel niet verspreid zou moeten worden ofwel voor rekening zou moeten komen van het CDA. Verder wil de partij vandaag nog een exacte opgave van alle voor het project gemaakte interne en externe kosten. ‘Op een dag dat gesproken wordt over controversieel verklaren van voorstellen in de Kamer, mag dit opmerkelijke project niet onbesproken blijven’, aldus Thieme.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief