Partij voor de Dieren: Snel verbod scha­delijk land­bouwgif voor bijen


13 maart 2011

De Partij voor de Dieren wil per direct een verbod op bestrijdingsmiddelen die gevaarlijk zijn voor bijen. Afgelopen zaterdag besteedde Zembla aandacht aan de wereldwijde bijensterfte, die vooral in Nederland massale vormen aanneemt. Uit deze uitzending bleek opnieuw dat onafhankelijk wetenschappers nieuwe, supersterke pesticiden aanwijzen als belangrijke factor, en pleiten voor een verbod op het gebruik van dit landbouwgif. Esther Ouwehand zal staatssecretaris Bleker van landbouw nogmaals confronteren met de ruim aanwezige kennis over de oorzaken en de gevolgen van bijensterfte.

De Partij voor de Dieren dringt al geruime tijd aan op het van de markt halen van de extreem giftige bestrijdingsmiddelen die met het verlies van de bij in verband worden gebracht. In Frankrijk, Italie en Slovenië is inmiddels een verbod op deze gevaarlijke gifstoffen (de zogenaamde neonicotinoïden zoals imidacloprid) ingevoerd. In Nederland blijft het door het kabinet aangemerkte kenniscentrum over bijen aan de Wageningen Universiteit hardnekkig ieder verband ontkennen tussen het gifgebruik en de sterfte van bijenvolken. Waar onderzoekers van de Universiteit Utrecht allang hebben geconstateerd dat deze superinsecticiden negatieve effecten hebben op bijenpopulaties, houdt het kabinet vast aan de lijn van de WUR, die steeds beweert dat er meer onderzoek nodig is. De aanbevelingen van de UU worden steevast genegeerd. Saillant hierbij is dat Wageningen Universiteit nauw samenwerkt met de grootste producent van deze middelen, chemieconcern Bayer.

De Partij voor de Dieren heeft herhaaldelijk gevraagd om maatregelen om de bijensterfte te stoppen en heeft diverse moties ingediend voor een verbod op de nieuwe, extra sterke en gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. Het kabinet heeft deze moties structureel naar de prullenbak verwezen met het argument dat meer onderzoek nodig zou zijn. Daarmee schuift het kabinet de benodigde maatregelen steeds verder vooruit. De Partij voor de Dieren verzet zich sterk tegen deze strategie, die immers vooral de belangen van de chemische industrie en de industriële landbouw dient in plaats van het maatschappelijk belang van een gezond ecosysteem.

Esther Ouwehand: “Het laatste wat je wilt, is uitstel van maatregelen in afwachting van nog meer onderzoek. In 2009 concludeerde het grootste bijencongres ter wereld al dat de nieuwe generatie pesticiden gevaarlijk zijn voor de bij. Die middelen moeten nú van de markt. ”

De Partij voor de Dieren vindt dat haar aangenomen motie voor een nieuwe beoordeling van reeds toegelaten bestrijdingsmiddelen op de effecten voor bijen met spoed moet worden uitgevoerd. De motie was aangenomen bij het recente debat over de wijziging van de wet gewasbeschermingsmiddelen. Helaas stemde een ruimte Kamermeerderheid van CDA, VVD, PVV, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en SGP voor de wetswijziging, waarmee de regels voor de toelating van bestrijdingsmiddelen nog verder worden versoepeld ten koste van ons drinkwater, de natuur en de volksgezondheid. Lees en bekijk hier de bijdrage van de Partij voor de Dieren aan dat debat. Een overzicht van alle moties die Esther tijdens dit debat heeft ingediend vind je hier.

Eerder deze week luidden ook de Verenigde Naties de alarmklok over de wereldwijde bijensterfte. Op sommige plekken in de wereld is het aantal bijen met wel 85 procent gedaald. Dat kan leiden tot een internationale crisis, zo concludeerden de milieuwetenschappers van de VN. Nederland is een van de landen waar de bijensterfte het hoogst is. Achim Steiner, directeur van de milieuorganisatie van de VN : 'Mensen hebben de illusie gecreëerd dat we in de 21ste eeuw onafhankelijk zijn van de natuur door de technologische vooruitgang. Bijen onderstrepen de realiteit dat we juist meer, niet minder afhankelijk zijn van de diensten van de natuur'.

Esther Ouwehand: “Het verlies van de bij staat symbool voor wat we de aarde –en onszelf- aandoen als we kiezen voor economisch gewin op korte termijn. Als we de bij verliezen, verliezen we ons voedsel: 80% van de voedselgewassen is afhankelijk van bestuiving door de bij. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om nog langer te wachten om in actie te komen”.

De uitzending van Zembla “Moord op de honingbij” is hier terug te kijken

Zie hieronder een overzicht van acties van de Partij voor de Dieren in verband met de bijensterfte:

Kamervragen:
http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/2118

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/2003

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/1981

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/1941

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/1816

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/1080

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/1050

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/1029

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/1004

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/918

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/829

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/828

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/743

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/595


Moties:
http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1025

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1026

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1028

ht
tp://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1027
http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/599

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1029

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1032

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1084

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/499

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1042

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1034

Bijdrages:
http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/speeches/i/407

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/speeches/i/430

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/speeches/i/741

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/speeches/i/744