Partij voor de Dieren presen­teert lijst­trekker Europese Verkie­zingen


23 februari 2009

Den Haag, 23 februari 2009 – Het bestuur van de Partij voor de Dieren draagt Ir. Natasja Oerlemans voor als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Tijdens het ledencongres op 22 maart aanstaande zal haar kandidatuur aan de leden worden voorgelegd. Oerlemans is ruim twee jaar werkzaam als inhoudelijk adviseur bij de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Zij is daar verantwoordelijk voor de dossiers veehouderij, klimaat, landbouw, natuur en milieu. Daarnaast werkt zij als senior onderzoeker bij de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Natasja Oerlemans heeft in die functie een belangrijke bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke onderbouwing en het script van de documentaire 'Meat the Truth'. In deze documentaire staat de grote bijdrage van de veehouderij aan het klimaatprobleem centraal. De beoogd lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren wil in het Europees Parlement fungeren als luis in de pels. In het parlement, waar dieren tot nu toe vooral als handelswaar zijn behandeld, wil zij de dieren een stem geven.

Marianne Thieme is verheugd met de kandidatuur van Oerlemans: ‘In het Europees Parlement zal duidelijk gemaakt moeten worden dat er een verband is tussen de kredietcrisis, de klimaatcrisis, de voedselcrisis, de zoetwatercrisis en de dierziektencrises. Met name de christendemocraten doen er alles aan om de intensieve veehouderij de hand boven het hoofd te houden. Ze zullen een harde dobber krijgen aan Natasja!’

Natasja Oerlemans (1969) studeerde in 1995 af als ingenieur Rurale Ontwikkeling en Communicatie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Voorafgaand aan haar werk voor de Partij voor de Dieren was zij ruim negen jaar werkzaam als onderzoeker voor het Centrum voor Landbouw en Milieu. Zij leidde diverse nationale en Europese onderzoeksprojecten op het gebied van duurzame landbouw, veehouderij en plattelandsontwikkeling. Eind 2006 besloot zij zich aan te sluiten bij de Partij voor de Dieren om de noodzakelijke koerswijziging in de veehouderij via politiek actievoeren verder vorm te geven. Natasja Oerlemans is vegetariër, ze is overtuigd van de noodzaak van een plantaardiger en dus diervriendelijker samenleving en ze woont in Utrecht.


Foto: Michel Porro

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief