Partij voor de Dieren orga­ni­seert hoor­zitting over paar­den­hou­derij


26 maart 2009

Aandacht voor misstanden in paardenhouderij, handel en paardensport

Den Haag, 26 maart 2009- De Partij voor de Dieren organiseert aanstaande maandag een hoorzitting in de Tweede Kamer met diverse experts op het gebied van de paardenhouderij en de paardensport. Deskundigen als Medy van der Laan (Vereniging Eigen Paard), Machteld van Dierendonck (Universiteit Utrecht), Kathalijne Visser (Animal Sciences Group, WUR) en Emiel Voest (Freestyle trainer) krijgen hierbij de mogelijkheid de verschillende partijen in de Kamer rechtstreeks te informeren over hun ervaringen met en visie op de omgang met paarden. De hoorzitting dient als voorbereiding op een overleg met minister Verburg van LNV over het welzijn van paarden dat volgende week donderdag zal plaatsvinden. De Partij voor de Dieren zal tijdens dit overleg pleiten voor het wettelijk vastleggen van basisvoorwaarden om het welzijn van paarden te kunnen garanderen.

Zowel op het gebied van huisvesting en verzorging van paarden, als in de handel, op maneges en in de (top)sport zijn vele misstanden en schrijnende toestanden te vinden. Het aantal meldingen van verwaarlozing neemt volgens de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming jaarlijks toe. Om hierin verandering te kunnen brengen en daadwerkelijk te kunnen ingrijpen is volgens de Partij voor de Dieren wet- en regelgeving nodig. Esther Ouwehand: “Paarden en pony’s vormen een van de (vele) vergeten groepen in het dierenwelzijnsbeleid van de overheid. De Partij voor de Dieren wil dat veranderen. We willen huisvestingsnormen die tegemoet komen aan de natuurlijke behoefte van het paard, zodat eenzame opsluiting tot het verleden behoort. Dieronvriendelijke trainingsmethoden moeten worden verboden, net als hulpmiddelen die schadelijk zijn voor het paard.”

Minister Verburg van LNV wil de aanpak van deze problemen echter overlaten aan de sector die hiervoor een plan van aanpak heeft opgesteld. De Partij voor de Dieren is zeer kritisch over dit plan van de Sectorraad Paarden: de voorgestelde maatregelen gaan lang niet ver genoeg en zijn bovendien vrijblijvend. Daar komt bij dat de meeste maneges en (particuliere) paardenbezitters helemaal niet zijn aangesloten bij de sectorraad. Ouwehand: “Veel paardenbezitters hebben het beste voor met hun paard. Zij zullen geen enkel probleem hebben met basisnormen op het gebied van huisvesting en verzorging omdat zij hier allang aan voldoen. Wat belangrijk is, is dat paarden die in handen vallen van mensen die geen zin hebben om goed voor hun dieren te zorgen, niet aan hun lot worden overgelaten.”

Sprekers:
1. Kathalijne Visser - Animal Sciences Group
2. Machteld van Dierendock - Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
3. Medy van der Laan - Vereniging Eigen Paard
4. Marcel Reijnen - Dierenbescherming
5. Emiel Voest - Freestyle Trainingen
6. Josien van der Poel - Stichting Paarden met plezier

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief