Partij voor de Dieren: Herzie dood­vonnis poema!


14 juni 2005

Amsterdam, 15 juni 2005 - De Partij voor de Dieren heeft in een brandbrief aan de regiopolitie Gelderland-Midden gevraagd het doodvonnis dat over de ontsnapte poema op de Veluwe is uitgesproken te herzien. Natuurlijk horen poema’s niet thuis op de Veluwe en al helemaal niet gehuisvest bij particulieren, maar dat rechtvaardigt geenszins een doodvonnis. Zoals bekend jagen politie, marechaussee, jachtopzieners en jagers achter het ontsnapte dier aan, waarbij ervoor is gekozen het dier niet te verdoven zoals heel wel mogelijk zou zijn, maar direct te doden.

De Partij voor de Dieren pleit voor opvang van de poema bij stichting Pantera in Nijebercoop die gespecialiseerd is in de opvang van roofdieren.

Het rucksichtlos kiezen voor de gemakkelijkste oplossing om het dier te doden zoals de regiopolitie Gelderland-Midden nu van plan is, is ondoordacht en komt niet overeen met de wens van mensen die opkomen voor de belangen van dieren. De Partij voor de Dieren heeft een groot aantal publieksreacties ontvangen van mensen die zich storen aan het voornemen om de poema te doden en vragen om actie die dit kan voorkomen. Zelfs waar de Nederlandse wetgeving het mogelijk maakt het dier straffeloos te doden, is er alle reden voor clementie en te kiezen voor een meer humane methode bij het oplossen van het probleem van het ontsnapte dier.

De ontsnapte poema is vermoedelijk afkomstig van een particulier die het dier thuis heeft gehouden. Vast staat dat het dier niet recent ontsnapt is uit een dierentuin. Het incident maakt eens temeer duidelijk dat er strengere regels moeten komen die het houden van exotische roofdieren aan banden legt. Een klokkenluider van de AID onthulde onlangs in de Telegraaf dat een gebrek aan wet- en regelgeving op het gebied van exotische dieren leidt tot grootschalige illegale handel, waarin Nederland de wereldwijde spil vormt. Bovendien blijkt de handel in exotische dieren een belangrijk onderdeel uit te maken van internationale criminele netwerken rond drugs- en wapenhandel.

De Partij voor de Dieren pleit er verder voor de kosten voor het vangen van de poema in rekening te brengen bij de eigenaar van het dier. De huidige regelgeving maakt het mogelijk gevaarlijke exotische dieren als de poema te houden als huisdier. Ondanks eerdere adviezen van de Raad van Dierenaangelegenheden en de wens van verschillende Kamerfracties om wettelijke lijsten op te stellen die regelen welke dieren gehouden mogen worden, weigert minister Veerman de wetgeving op dit punt aan te passen.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief