Partij voor de Dieren dient eerste motie van afkeuring in


26 november 2008

De Partij voor de Dieren heeft voor het eerst in haar twee jarige parlementaire bestaan een motie van afkeuring ingediend. De afkeuring betrof het handelen van milieuminister Cramer en landbouwminister Verburg. Zij hebben beiden nagelaten de Kamer tijdig te informeren over de negatieve gevolgen van de uitbreiding van het melkquotum. De milieueffecten zijn al nauwelijks in de hand te houden bij een verruiming van 1% per jaar, zo blijkt uit een studie van het Centrum voor Landbouw en Milieu. Minister Verburg pleitte echter voor een nog hogere uitbreiding.

Terwijl het rapport (zie hier) naar de Kamer werd gezonden was minister Verburg al op weg naar Brussel om een verhoging van de melkproductie met 3% per jaar te bepleiten. Bovendien bleek dat de regering niets heeft gedaan met de aanbeveling uit het rapport om deze lobby voor een hoger melkquotum te staken. De Partij voor de Dieren vindt dat de werkwijze van de ministers onacceptabel omdat zij de controlerende taak van de Kamer welbewust ondermijnen. Esther Ouwehand diende daarom mede namens Marianne Thieme een motie van afkeuring in. Deze motie werd niet gesteund door de rest van de Kamer.

De melkproductie in Nederland mag worden uitgebreid, een vurige wens van de landbouwminister en de grote spelers in de zuivelsector. Maar meer melk betekent ook meer ammoniakuitstoot. De ammoniakuitstoot in Nederland is al het allerhoogste van heel Europa. In het kader van de hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid lobbiet landbouwminister Verburg echter al een jaar in Brussel voor verruiming van het melkquotum. Gelukkig is zij er uiteindelijk niet in geslaagd om haar wens van 3% uitbreiding per jaar te verzilveren. Het is nu 1% per jaar geworden, zoals de Europese Commissie zelf voorstelde, en 1,5% extra in 2009.

De Partij voor de Dieren heeft al vanaf aanvang van de onderhandelingen gewezen op de mogelijke schadelijke gevolgen van de uitbreiding van het melkquotum voor het milieu, de natuur en het dierenwelzijn. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving en de Algemene Rekenkamer delen de zorgen van de Partij voor de Dieren. Toch zette de minister door, zelfs toen begin november uit het rapport van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) bleek dat daarmee de realisatie van de milieu- en klimaatdoelstellingen onder druk komen te staan. Esther Ouwehand: ‘De nietsontziende zuivellobby heeft weer eens laten zien dat hebzucht prevaleert boven een adequate aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. De falende aanpak van de ammoniakuitstoot zorgt er nu al voor dat de veehouderij 70% van de natuurgebieden ernstig aantast.’

De Partij voor de Dieren heeft vandaag duidelijkheid gevraagd aan beide ministers over hun handelwijze. Esther Ouwehand wilde weten waarom zij belangrijke informatie hebben achtergehouden voor de Tweede Kamer en waarom zij niets hebben gedaan met de aanbeveling van de onderzoekers om de lobbyactiviteiten van landbouwminister Verburg in Brussel te stoppen. In het debat gaven de ministers geen duidelijk antwoord. Zij verscholen zich achter toekomstige afspraken die zij met de sector zullen maken om de negatieve milieueffecten aan te pakken. Esther Ouwehand: ‘het kabinet heeft welbewust grote risico’s genomen door te pleiten voor een quotumverruiming van 3% per jaar. Oplossingen voor de milieuproblemen die door een quotumverruiming worden veroorzaakt, worden niet gegeven, laat staan dat de vraag welke rol het welzijn van de koeien nog mag spelen beantwoord wordt. En de Kamer wordt volledig buiten dit proces gehouden. Ik vind deze werkwijze verwerpelijk’. Daarom is vandaag een motie van afkeuring voor de handelwijze van beide ministers ingediend.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief