Partij voor de Dieren: afwijzing burger­ini­ti­atief dier­proeven onterecht


26 mei 2011

Den Haag, 26 mei 2011 – De Partij voor de Dieren wil een debat met de voorzitter van de Kamercommissie voor de Burgerinitiatieven over haar beslissing om het burgerinitiatief voor een verbod op honden- en kattenexperimenten niet als zodanig in behandeling te nemen. Esther Ouwehand, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, bestrijdt de stelling van de commissie dat het burgerinitiatief niet aan de criteria zou voldoen. Zij heeft Kamervoorzitter Verbeet daarom verzocht de afwijzing van het burgerinitiatief niet af te doen als hamerstuk, maar in plaats daarvan een debat te plannen. waarin de afwijzing ter discussie wordt gesteld.

Op 8 maart heeft de Kamer meer dan 57.000 handtekeningen in ontvangst genomen van mensen die het burgerinitiatief van de Anti Dierproeven Coalitie hebben ondertekend. Deze burgers vragen de Kamer zich te buigen over hun wens om proeven op honden en katten af te schaffen. Jaarlijks worden in Nederland dan 2.000 honden en 300 katten gebruikt voor experimenten.

Volgens de commissie voor de Burgerinitiatieven voldoet dit initiatief niet aan één van de voorwaarden: het onderwerp van zo'n initiatief mag twee jaar lang niet op de agenda van de Kamer hebben gestaan. De commissie verwijst daarbij naar verschillende debatten die over dierproeven zijn gevoerd en naar de moties die de Kamer daarover heeft ingediend en aangenomen. De specifieke vraag van de initiatiefnemers – een verbod op honden- en kattenexperimenten - is echter niet aan de orde geweest. De Partij voor de Dieren wil de commissie daar in een debat op wijzen, en hoopt dat de bezwaren van tienduizenden burgers tegen het gebruik van honden en katten in proefdierlaboratoria alsnog door de Kamer worden gehoord via behandeling van hun burgerinitiatief.

Esther Ouwehand: “Het burgerinitiatief voor een verbod op dierproeven op honden en katten legt fundamentele vragen bloot over het gebruik van deze dieren door de proefdierindustrie. Over die vragen moet de Kamer zich buigen. Wij willen uiteraard een einde aan alle dierproeven, maar als in een burgerinitiatief gevraagd wordt om een specifiek verbod op het gebruik van bepaalde diersoorten, dan moet de Kamer daar serieus mee omgaan. Net als bij de totstandkoming van het verbod op experimenten met mensapen destijds.”

Kamervoorzitter Verbeet heeft het verslag van de commissie voor de Burger¬initiatieven vandaag verwijderd van de hamerstukkenlijst. Dat is één keer eerder gebeurd, in 2007, toen de CDA-fractie zich verzette tegen de acceptatie van het burgerinitiatief "Stop fout vlees".

Wanneer het debat zal worden ingepland is op dit moment nog niet bekend.

Bekijk hier het verslag van de commissie Burgerinitiatieven.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief