OPROEP: geef uw mening over de onte­rechte Europese finan­ciele steun aan de landbouw


27 augustus 2007

Op een onduidelijke, lastig te vinden website roept de minister van landbouw burgers op een bijdrage te leveren aan de discussie over de miljarden euro’s Europese landbouwsubsidies die jaarlijks aan boeren worden uitgekeerd. Het lijkt erop dat ze eigenlijk wil dat burgers de enquête niet vinden en invullen, want de drempel is erg hoog om mee te mogen doen. Waarschijnlijk wil de minister vooral de landbouwsector aanspreken om mee te doen. Dat vinden wij onacceptabel. De Partij voor de Dieren roept daarom alle leden op de enquête in te vullen zodat ook de stem van dierenbeschermers gehoord wordt!

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil graag weten hoe u denkt over de toekomst van het Europese landbouwbeleid en welke eisen er gesteld moeten worden aan boeren die nu jaarlijks miljarden euro’s aan steun ontvangen. Op dit moment hoeven boeren voor de duizenden euro’s die zij per jaar krijgen niet meer te doen dan wat toch al wettelijk verplicht is.

De Partij voor de Dieren vindt dat onacceptabel en pleit ervoor deze steun aan boeren per direct af te schaffen. De Partij voor de Dieren vindt dat alleen boeren die op een dier- en milieuvriendelijke manier produceren recht hebben op eventuele financiele ondersteuning vanuit Europa.

Het ministerie van LNV heeft een speciale website geopend om het publiek te betrekken bij de besluitvorming: http://toekomstglb.unitedknowledge.nl/minlnv. Op deze website kunt u mee discussiëren over de toekomst van het Europese landbouwbeleid. Ook kunt u een enquête invullen. We roepen alle dierenbeschermers op dat te doen zodat niet alleen de stem van vertegenwoordigers van de bio-industrie, maar ook de roep om verandering te horen is! Een aantal stellingen in de enquête gaat over eisen op het gebied van dierenwelzijn en is daarom zeer relevant voor ons, zoals:

  1. De consument moet met behulp van voorlichting bewuster worden gemaakt van diervriendelijke productiemethoden.
  2. De consument mag niks meer te kiezen hebben in de winkel als het gaat om dierenwelzijn: alle producten moeten diervriendelijk geproduceerd zijn.
  3. Op producten die niet diervriendelijk geproduceerd zijn, moet meer belasting worden geheven.
  4. Dierenwelzijn moet door de markt worden geregeld, niet door de overheid.
  5. De overheid moet investeringen in diervriendelijke stallen financieel stimuleren.
  6. Op dierlijke producten moeten etiketten komen waarop de herkomst en de leefomstandigheden van het dier staan vermeld.
  7. De discussie over dierenwelzijn wordt nu teveel gevoerd op basis van emoties in plaats van op feiten.
  8. Het aantal mensen dat niet (meer) weet waar ons voedsel vandaan komt groeit, daarom is er betere voorlichting/educatie over dat onderwerp nodig.

De Partij voor de Dieren vindt het overigens hinderlijk dat de enquête lastig is te vinden op de website van het ministerie en alleen toegankelijk is door het achterlaten van persoonlijke gegevens. Daarmee wordt de drempel erg hoog voor gewone burgers om mee te doen. We hebben de minister hierop aangesproken via Kamervragen. Verder zullen we er bij de minister op aandringen de resultaten in zijn geheel aan de Tweede Kamer te presenteren en aan te geven hoe zij deze resultaten gaat gebruiken. We willen voorkomen dat alleen een selectie wordt gemaakt uit de antwoorden die de minister van pas komen om door te gaan met het steunen van boeren die dierenwelzijn negeren.

Het Europese beleid om boeren te steunen wordt ook wel het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) genoemd. Het is een ondoorzichtige kluwen van afspraken en geldstromen om de landbouw en de bio-industrie te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, waarom boeren zoveel geld krijgen en wat er kan veranderen.

Stuur deze oproep door aan andere dierenbeschermers in uw omgeving!

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief