Onder­zoeks­voorstel over verduur­zaming voed­sel­pro­ductie aange­nomen


7 december 2010

Vandaag heeft de Tweede Kamer haar eerste toekomst- en onderzoeksagenda vastgesteld. Een van de drie onderwerpen op die agenda is voorgesteld door de Partij voor de Dieren en betekent dat de Kamer in 2011 onderzoek gaat doen naar verduurzaming van de voedselproductie.

De huidige wijze van voedsel produceren heeft grote gevolgen voor natuur, volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn. Het westerse consumptiepatroon tast ecosystemen, lucht, bodem en water aan. Deze gevolgen blijven meestal niet beperkt tot lokale regio's, maar strekken zich uit over landsgrenzen en continenten. Ook heeft de voedselproductie invloed op de economie, alleen al omdat boeren en bedrijven met elkaar moeten concurreren op kostprijs en kwaliteit.

Om tot duurzame voedselproductie te komen, is het noodzakelijk dat het beleid op het gebied van voedsel herzien wordt. Dat vinden gerenommeerde instituten als het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau, het UNEP, het Rathenau Instituut en de Raad voor het Landelijk Gebied. Ook de vorige regering zelf had hier aandacht voor, op aandringen van de Partij voor Dieren. Bijvoorbeeld in de Nota Duurzaam voedsel en de Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling (KADO).

Hoewel de noodzaak voor nieuw beleid dus helder is, ontbreekt het tot nu toe aan concrete doelstellingen en controleerbare streefgetallen. Op initiatief van de Partij voor de Dieren worden nu de nationale en internationale economische aspecten van voedselproductie in kaart gebracht. Marianne Thieme: "Het is goed dat de Kamer nu zelf onderzoekt hoe we ons voedsel duurzaam kunnen produceren en welke gevolgen dat heeft. En dan niet alleen uit economisch oogpunt, maar dankzij ons onderzoeksvoorstel juist ook vanuit het oogpunt van natuur, volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn".

Achtergrond
De Tweede Kamer heeft op 1 oktober 2009 besloten een eigen Toekomst- en onderzoeksagenda in te stellen, waarbij de Kamer jaarlijks bepaalt op welke terreinen zij een uitvoeringsonderzoek of een toekomstverkenning wil uitvoeren. Jaarlijks kunnen ten hoogste drie van deze onderzoeken worden uitgevoerd. Het voorstel van de Partij voor de Dieren was een van de twaalf onderzoeksvoorstellen.

Gerelateerd nieuws

Beleid Oostvaardersplassen

De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren ziet de dieren in de Oostvaardersplassen als in het wild levende diere...

Lees verder

IJsland geen lid EU als walvisjacht niet stopt

Den Haag, 8 december 2010 - De Partij voor de Dieren heeft zich in de Tweede Kamer hard gemaakt voor een einde aan de walvi...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief