Niko Koffeman opnieuw senator


23 mei 2011

Den Haag, 23 mei 2011 - De komende vier jaar is de Partij voor de Dieren opnieuw met een zetel vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Vanmiddag werd de voorlopige uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen bekendgemaakt. Niko Koffeman werd in 2007 gekozen als eerste senator voor de Partij voor de Dieren en zal de komende vier jaar opnieuw in de Eerste Kamer de belangen van dieren, natuur en milieu behartigen.

Koffeman, die aan de wieg stond van de Partij voor de Dieren, heeft in de Eerste Kamer op uitzonderlijke wijze invulling gegeven aan de rol van de eerste Partij voor de Dieren ter wereld die in een nationaal parlement gekozen is. Door zijn inzet zijn de thema’s dierenwelzijn, duurzaamheid, klimaatcrisis en vleesconsumptie indringend geagendeerd in de Eerste Kamer en daarbuiten.

Koffeman kreeg steun in de Eerste Kamer voor voorstellen om te komen tot een transitie naar een meer plantaardige eiwitproductie, voor een duurzaamheidstoetsing van alle belastingmaatregelen, voor nakoming van de gemaakte afspraken met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur en voor een verplaatsing van de regie bij de bestrijding van besmettelijke dierziekten naar het ministerie van VWS. Recent werd er een motie van Koffeman aangenomen die het kabinet opdraagt het Kierbesluit voor de Haringvlietsluizen integraal uit te voeren om zo de rivieren terug te geven aan de vissen.

Niko Koffeman: “Onze Statenleden hebben scherp aan de wind gezeild om de oppositie tegen dit dier- en natuuronvriendelijke kabinet zo sterk mogelijk te laten zijn. Het optimale resultaat is bereikt en de boot is weer veilig in de haven! We gaan ons opnieuw vier jaar sterk maken voor duurzaamheid en mededogen, ook in de senaat.”

De voorlopige uitslag is gebaseerd op de uitslagen van de provinciehuizen. De officiële uitslag wordt woensdagmiddag 25 mei bekendgemaakt door de Kiesraad.

Senator Niko Koffeman


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief