Nieuwe fase in behan­deling wet onver­doofd ritueel slachten


25 november 2011

In haar Memorie van Antwoord van 34 pagina’s heeft fractievoorzitter Marianne Thieme de Eerste Kamer antwoord gegeven op de schriftelijke Kamervragen die de senatoren hebben gesteld over het initiatiefwetsvoorstel dat onverdoofd slachten verbiedt. De antwoorden zijn nodig ter voorbereiding van het debat over het wetsvoorstel dat plaatsvindt op 13 december.


Thieme is blij dat de leden van de Eerste kamer het voorstel zo serieus hebben bekeken: “Er zijn veel constructieve vragen binnengekomen over de vrijheid van godsdienst en over de mate waarin het dierenwelzijn wordt geschaad bij de onverdoofde slacht. Dat biedt de mogelijkheid uitvoerig in te gaan op de vraag waarom het gerechtvaardigd is dat er een einde komt aan de uitzonderingspositie die nu in de slachtprocedure geldt voor slachters met een religieuze achtergrond.”

Ieder jaar word in Nederland een groot aantal dieren onverdoofd ritueel geslacht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet verdoven van dieren ernstige pijn, leed en stress veroorzaakt. Dierenartsenorganisaties in Nederland en Europa spreken zelfs van een onaanvaardbaar lijden. Een overweldigende meerderheid van de Tweede Kamer nam op 28 juni 2011 het wetsvoorstel aan dat een einde maakt aan het rechtvaardigen van onnodig lijden van dieren op basis van tradities of godsdienst. De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel naar verwachting op 13 december behandelen, stemming zal dan plaatsvinden op 20 december.

De Memorie van Antwoord kunt u vinden op de website van de Eerste Kamer
Lees hier meer over het wetsvoorstel

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief