Nieuw boek Ewald Engelen en Marianne Thieme verschijnt vandaag


21 april 2016

De kanarie in de kolenmijn ligt vanaf vandaag in de winkels. In dit boek, uitgegeven door Prometheus, waarschuwen Ewald Engelen en Marianne Thieme tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes. Het boek wordt vanmiddag gepresenteerd in de vergaderzaal van de Eerste Kamer.

In De kanarie in de kolenmijn, signaleren hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen en PvdD-fractievoorzitter Marianne Thieme gevaren die onze toekomst bedreigen. Dat het fossiele denken gedurende lange tijd zo’n beetje alle verzamelde reserves aan fossiele brandstoffen erdoor heeft gejaagd. Dat honger niet het gevolg is van te weinig voedselproductie, maar dat het vooral gaat over voedselverdeling en -verspilling. Dat de strijd om water er niet een is van de verre toekomst.

De meeste politici en wetenschappers kiezen voor marginale veranderingen binnen de status quo waarbinnen we ons richten op meer economische groei en meer vrijhandel. Ewald Engelen en Marianne Thieme pleiten voor een radicale koerswijziging. Thieme vanuit ecologisch oogpunt, Engelen vanuit economisch perspectief. Ze komen tot een gemeenschappelijke conclusie: het financiële systeem en het politieke stelsel zijn volledig vermolmd. Plan B is onontkoombaar.

De kanarie in de kolenmijn ligt vanaf vandaag in de winkels. Ewald Engelen en Marianne Thieme presenteren het boek vanmiddag vanaf 14:30 in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. In het najaar gaan Engelen en Thieme gezamenlijk op tournee door het land om lezingen te houden over de onderwerpen uit het boek.

Engelse vertaling
In mei verschijnt een Engelse vertaling van De kanarie in de kolenmijn als e-book. In navolging van de Nederlandse Partij voor de Dieren, met op dit moment 50 verkozen volksvertegenwoordigers, zijn er inmiddels 13 partijen voor de dieren actief in het buitenland. Op uitnodiging van dierenrechtenorganisatie Voiceless verzorgt Marianne Thieme van 4 tot 17 mei een serie lezingen in Australië.

Wat anderen over De kanarie in de kolenmijn zeggen
Hulde voor dit boek! De aarde is ons in leen toevertrouwd door de komende generaties. Toch vergrijpt de mens zich rovend en slopend aan dit leengoed. Horizontale rechtvaardigheid, eerlijke verdeling dus van de goederen der aarde onder allen die hier thans wonen, staat wel op onze agenda. Maar onthutsend is het gebrek aan besef hoezeer ons verbruik van de aarde de bewoonbaarheid ervan in gevaar brengt voor wie na ons zullen komen.
- Dries van Agt

Dwarsdenkers waren Thieme en Engelen altijd al, godlof, maar met dit boek durven ze te dromen over radicale vernieuwing. Dat zouden meer mensen moeten doen.
- Jort Kelder

Laat deze kanarie uitvliegen en helpen de ondermijning van onze aardbol te stoppen.
- Mensje van Keulen

Scherpe analyse van ons economisch en maatschappelijk bestel dat aan het einde van zijn levenscyclus is gekomen. Een 'must read' voor iedereen die denkt dat we er met het oplappen van het oude model wel komen.
- Herman Wijffels

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief