Minister Verburg geeft blijk van minachting parlement


12 oktober 2007

Nota Dierenwelzijn eerst naar pers, daarna pas naar politiek


Den Haag, 12 oktober 2007- De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat de Nota Dierenwelzijn die door minister Verburg al maandenlang is aangekondigd eerst naar pers is ‘gelekt’, alvorens de Kamer te informeren. Marianne Thieme zal Verburg tijdens het vragenuur op dinsdag aan de tand voelen over deze zeer ongepaste werkwijze.

Het lijkt standaardbeleid te worden van een minister-in-het-nauw. Kort na de aanvraag van een spoeddebat over veetransporten op 12 september bracht de minister een persbericht uit over het feit dat ze over zou gaan tot een 100% controle van de diertransporten. Uiteindelijk besloot ze daartoe toch niet over te gaan en was de toezegging dus vooral bedoeld als media show.

Voorafgaand aan het Algemeen Overleg met de kamer over de drukjacht van 10 oktober liet de minister aan de pers weten dat ze de drukjacht hoe dan ook zou toestaan, waarmee ze een kamermeerderheid van Partij voor de Dieren, PvdA, SP, Groenlinks en PVV bruuskeerde. Ook negeerde ze de conclusies van de grootwild onderzoekers van Alterra, en de bevindingen van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer die zich allen tegen de herinvoering van de drukjacht keerden.

En vandaag probeert de minister het nogmaals: eerst de nota dierenwelzijn naar de pers, daarna pas naar de politiek. De minister wil met het eerder informeren van de pers kennelijk voorkomen dat politici gedegen commentaar kunnen leveren op haar nota, waarvan ze een samenvatting van maar liefst 6 pagina’s liet ‘lekken’.

Marianne Thieme: “het lijkt erop dat de minister zich schaamt voor de nota en daar is ook alle aanleiding toe”.

De nu naar buiten gekomen informatie bevat weinig nieuws en veel teleurstellingen. De minister geeft aan de nertsenfokkerij niet af te willen schaffen , sterker nog de sector te willen stimuleren tot nieuwe investeringen in huisvesting. Ze koerst dus op voortzetting van deze zeer diervijandige sector, in strijd met de wensen van de Kamer en de meerderheid van de Nederlandse bevolking.

Ook geeft de minister aan de verrijkte legbatterij niet af te willen schaffen in strijd met wat de kamer wil. Ze kondigt het chippen van honden aan alsof het nieuw beleid is, terwijl het merendeel van de honden in Nederland al gechipt is. Katten, waarvoor een veel grotere noodzaak is voor het ontwikkelen van verplicht chipbeleid, blijven geheel buiten beschouwing.

Marianne Thieme: “Met de nota toont het kabinet Balkenende 4 zijn ware gezicht, en laat het z’n diervriendelijke mombakkes vallen, voor zover daar nog sprake van was. De Partij voor de Dieren zal er alles aan doen de bevolking te mobiliseren tegen dit zeer dieronvriendelijke beleid. We willen zo snel mogelijk een einde maken aan deze windowdressing die bedoeld is om een diervriendelijk beleid te suggereren”.

Foto: Menno Herstel

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief