Meer welzijn voor paarden, pony's, honden, zwerf­dieren, wilde dieren, land­bouw­dieren en gezel­schaps­dieren


15 februari 2011

Als slotstuk van een uitvoerig overleg heeft de Partij voor de Dieren vandaag negen moties ingediend om het welzijn van allerlei dieren te verbeteren (zie ook weblog van Esther van 18 januari jl). Met name gezelschapsdieren, paarden en pony's en de vergeten bio-industriedieren (struisvogels, waterbuffels, herten) komen bijna nooit op de agenda in de kamer.

Vanwege de beperkte spreektijd bleef het aantal moties nu tot de volgende negen beperkt:

Motie Thieme over moratorium megastallen

Motie Thieme over preventieve toetsing voor het houden van landbouwhuisdieren

Motie Ouwehand over welzijnsplan paarden en pony’s vóór 1 mei 2011

Motie Ouwehand over kaders voor gezonde fok van rashonden en andere dieren

Motie Ouwehand over verbod verkoop te kleine hokken in dierenwinkels

Motie Ouwehand voor een plan van aanpak voor de opvang van gezelschapsdieren

Motie Ouwehand over ondersteuning van opvangcentra VOND-protocol

Motie Graus/Ouwehand over welzijnsregels voor circusdieren

Motie Graus/Ouwehand over de opvang van dieren op Schiphol

Wordt vervolgd!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief