Meer geld en mensen bij NVWA voor controles dieren­welzijn en voed­sel­vei­ligheid


23 december 2013

De Partij voor de Dieren is blij met het besluit om de bezuinigingen op de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) deels terug te draaien. De Tweede Kamer heeft deze week een plan van aanpak van de staatssecretaris van Economische Zaken ontvangen waarin zij uiteenzet hoe zij de door drastische bezuinigingen de NVWA weer gaat versterken. Er komt meer geld voor toezicht en handhaving met name op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. Daarmee worden de bezuinigingen deels teruggedraaid. Ook zegt de staatssecretaris 100 structurele extra arbeidsplaatsen en 60 tijdelijke arbeidsplaatsen toe om meer te kunnen controleren op met name de dierlijke sector. Marianne Thieme is blij met deze toezegging en ziet dit als een goed begin. Nog duidelijk moet worden in hoeverre de staatssecretaris ook een einde maakt aan de praktijken waarbij, letterlijk, de slager zijn eigen vlees mag keuren en de NVWA op afstand daarop toeziet.

De NVWA is de afgelopen tien jaar ernstig verzwakt door grootschalige bezuinigingen en fusies. De achteruitgang van de controle-instantie brengt grote risico’s met zich mee voor de gezondheid en het welzijn van mens en dier. Voorgaande kabinetten hebben ingezet op zelfregulering. Dit is ten koste gegaan van de voedselveiligheid en dierenwelzijn.

De afgelopen tijd stapelden voedselschandalen zich op: gangbaar vlees verkocht als biologisch vlees, fraude met paardenvlees en poepbacteriën in slachterijen– het is de top van de ijsberg. Voorgaande kabinetten hebben dramatisch bezuinigd op de NVWA wat ernstige gevolgen heeft gehad voor de voedselveiligheid en dierenwelzijn. De controle-instantie is financieel tot op het bot uitgekleed waardoor fraudeurs vrij spel kregen.

De PvdD heeft er herhaaldelijk op aangedrongen dat de controles op dieren en voedsel weer volledig in de handen van de overheid moeten komen. De Kamer heeft ook een PvdD-motie op dit punt aangenomen. Thieme wil garanties van de bewindspersonen dat dit daadwerkelijk gebeurt. Met het plan van aanpak dat de regering gisteren presenteerde, komen er in ieder geval meer inspecteurs en dierenartsen bij. Daarnaast moet het bedrijfsleven gaan meebetalen aan verbetering van de NVWA.

Marianne Thieme: “We zijn blij met meer controles en meer inspecteurs. Er dient echter ook een einde te komen aan de praktijk waarbij de slager letterlijk zijn eigen vlees mag keuren, waarbij de NVWA op grote afstand blijft. Een systeemverandering in de wijze waarop ons voedsel wordt geproduceerd, is onontbeerlijk: de huidige voedselindustrie is erop gericht zoveel mogelijk te produceren op een zo goedkoop mogelijke manier. Dat heeft geleid tot opportunisme, een slechte omgang met dieren en onveilig voedsel. Dierenwelzijn en voedselkwaliteit, gewaarborgd door de overheid, moet weer voorop staan.”

Gerelateerd nieuws

Veel overlast door vuurwerktraditie jaarwisseling

In de aanloop naar de oudejaarsviering, laait ook de discussie over vuurwerkincidenten weer op. De Partij voor de Dieren wil ...

Lees verder

Strengere regels dierproeven

In december heeft de Tweede Kamer ingestemd met wijzigingen van de Wet op de dierproeven. Op verschillende punten is de wet a...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief