Kamer­vragen over jacht op wilde zwijnen op de Veluwe


22 maart 2007

Den Haag, 23 maart 2007- De Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld aan de minister van LNV over het afschieten van zwijnen op de Veluwe. Nieuwsberichten meldden onlangs dat de populatie zwijnen op de Veluwe snel groeit, doordat het voedselaanbod is toegenomen. Van de geschatte 7.000 zwijnen die er aan het einde van het jaar zullen zijn, zullen er volgens de opzichters 6.000 worden afschoten. Het voornaamste argument dat hiervoor wordt aangevoerd, is het tekort aan voedsel dat in de winter zal ontstaan.

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de zwijnenjacht op de Veluwe

23 maart 2006

  1. Kent u het bericht uit het RTL Nieuws van 17 maart waarin gemeld wordt dat er 6.000 zwijnen op de Veluwe geschoten zouden moeten worden wegens een te groot voedselaanbod en daaruit voortvloeiende overpopulatie? 1)

  2. Kunt u aangeven of u plannen heeft verhoogd afschot van wilde zwijnen toe te staan, in bijvoorbeeld het kroondomein het Loo? Zo ja, met welke aantallen?

  3. Kunt u aangeven op welke wijze teruggerapporteerd is over de effectiviteit van de 1-op-1 drukjacht zoals tot nu toe is toegepast in het Kroondomein het Loo? Kunt u ons inzage verschaffen in deze terugrapportering? Graag willen wij van u weten hoe vaak de 1-op-1 drukjacht op wilde zwijnen op Het Loo is toegepast, hoe effectief die was en of er sprake was van niet in de vergunning voorziene neveneffecten op het gebied van diervriendelijkheid en populatiebeheer.

  4. Kunt u aangeven of er een gebiedslimiet is gesteld aan de 1-op-1 drukjacht op wilde zwijnen? Met andere woorden, hoeveel jagers en drijvers kunnen wat u betreft tegelijk op zwijnen jagen in het 10.000 ha grote kroondomein? Bent u bij ontbreken van een gebiedslimiet bereid die in te stellen? Zo neen, waarom niet?

  5. Kent u het draagkrachtmodel voor wilde zwijnen van Alterra? 2) Bent u bereid tot het instellen van een grootschalige proef zonder afschot, zodat duidelijk kan worden hoe volgens een dergelijk draagkrachtmodel de populatie wilde zwijnen zich ontwikkelt over langere tijd? Zo neen, waarom niet?

  6. Bent u bereid tot het instellen van een totaalverbod op lok-, tel- en bijvoeren van wilde zwijnen nu er aanhoudend berichten zijn over een groot natuurlijk voedselaanbod op de Veluwe, en berichten over vermeende overpopulaties impliceren dat zwijnen heel wel vindbaar zouden moeten zijn voor jagers en wildtellers?

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief