Kamer­vragen over agres­sieve jager


10 februari 2011

Marianne Thieme heeft de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) om opheldering gevraagd over het agressieve gedrag van een jager. De jager bedreigde afgelopen vrijdag een jonge vrouw, die een zwaan wilde redden die zojuist door de jager was aangeschoten. Toen het bedreigde slachtoffer in paniek de politie belde, gaf die niet thuis.

Toen het slachtoffer zich over de gewonde zwaan wilde ontfermen, riep de jager eerst dat zij zich er niet mee moest bemoeien. Even later dreef hij haar met zijn auto in het nauw. Toen de jonge vrouw om hulp belde, schoot de jager de zwaan vanuit zijn auto dood. Volgens het slachtoffer vlogen de kogels haar daarbij om de oren.

Het komt regelmatig voor dat burgers zich bedreigd voelen door jagers. De afgelopen maanden werden verschillende incidenten in Noord-Holland en Noord-Brabant gemeld, waarbij jagers mensen bedreigden of overgingen tot vernieling of lichamelijk geweld. Ook leden van de Wildbeheereenheid, die het faunabeleid van de overheid uitvoert, maakten zich hier schuldig aan. Marianne Thieme: “Om een vuurwapen te mogen gebruiken, moet je van onbesproken gedrag zijn. Jagers die zich niet aan de gedragsnormen houden, zouden geen overheidsbeleid mogen uitvoeren. Ze moeten een levenslang jachtverbod krijgen.”

Aanvallen en bedreigingen brengen de openbare veiligheid in gevaar. De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid hier hard tegen moet optreden. Thieme: “Het is onbegrijpelijk dat de politie in eerste instantie weigerde te komen toen het slachtoffer om hulp vroeg. Jagers komen te makkelijk weg met hun wandaden, zoals afgelopen week een andere jager, die zijn jachtdiploma vervalst bleek te hebben en dus illegaal over een vuurwapen beschikte maar toch niet vervolgd werd.”

De Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet haar lik-op-stuk-beleid ook moet toepassen op jachtincidenten en heeft bij de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van EL&I aangedrongen op maatregelen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief