Jacht­op­zichter moet dubbele pet inleveren


10 juni 2015

De Partij voor de Dieren wil dat jachtopzichters niet langer tegelijk de belangen van de jager, de wetgever en de dieren behartigen. Marianne Thieme heeft hiertoe een amendement op de Wet natuurbescherming ingediend.

Jachtopzichters hebben in het voorstel voor de nieuwe Wet natuurbescherming nog steeds twee verschillende en onverenigbare petten op. In de wet staat dat ze worden geacht de belangen van de jagers te dienen en tegelijkertijd als buitengewoon opsporingsambtenaar de wettelijke regels voor de jacht en de natuur te handhaven. Dit kan leiden tot ernstige belangenconflicten. Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) heeft daarom een amendement op de natuurwet ingediend die de jachtopzichter zijn dubbele pet moet ontnemen.

Marianne Thieme: “De natuur in ons land is erg kwetsbaar en moet zeer serieus beschermd worden. Het is heel vreemd dat die bescherming in handen ligt van jachtopzichters die tegelijk in dienst zijn van de jachthouders waarop ze zelf toezicht moeten houden. Dit kabinet laat keer op keer de regulering over aan hen die geen belang hebben bij deze regulering en verklaart daarmee de allerzwaksten vogelvrij.

Recentelijk waren verschillende jachtopzichters persoonlijk betrokken bij jachtgezelschappen of jachtterreinen waar ernstige overtredingen van de Flora- en faunawet plaatsvonden, zonder dat de jachtopzichter hier tegen optrad. Ook zijn er meerdere voorbeelden van jachtopzichters die zelf in het belang van hun jachtheer de wet overtreden, waarbij de handhaving van de wet tussen wal en schip valt. Zo bagatelliseerde een jachtopzichter uit Wijhe voor de rechter een ernstig schietincident waarbij een lid van een jachtgezelschap ernstig gewond raakte, door te spreken van een “ ongelukkige samenloop van omstandigheden”

Het amendement wordt volgende week maandag 15 juni tijdens te behandeling van de Wet natuurbescherming in de Tweede Kamer besproken.

Gerelateerd nieuws

Geen jacht in draag- en zoogtijd!

De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de jacht in periodes waarin dieren drachtig zijn of jongen verzorgen. ...

Lees verder

Kamer: hormoonverstoorders wel zo snel mogelijk van de markt

De Kamer wil dat hormoonverstorende stoffen zo snel mogelijk van de markt worden gehaald. Een motie van de Partij voor de Die...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief