Initi­a­tiefwet onver­doofd ritueel slachten in Tweede Kamer


18 februari 2011

Donderdag 17 februari 2011 behandelde de Tweede Kamer onze initiatiefwet onverdoofd ritueel slachten. Deze initiatiefwet is ingediend, omdat wij vinden dat er een eind moet komen aan de pijn en stress die dieren ervaren als zij zonder verdoving geslacht worden.

Bekijk het debat hier.
Klik hier voor de bijdrage Ouwehand, 1e termijn

In Nederland worden jaarlijks ruim twee miljoen dieren - vooral kippen en schapen - zonder verdoving geslacht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet verdoven van dieren ernstige pijn, leed en stress veroorzaakt. Dierenartsenorganisaties in Nederland en Europa spreken zelfs van een onaanvaardbaar lijden. Meer hierover in de mini-documentaire (let op, bevat schokkende beelden) die de Nicolaas G. Pierson Foundation liet maken. In Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Finland, Noorwegen, Estland, IJsland en Nieuw Zeeland is slachten zonder bedwelming al verboden. En ook in Turkije wordt eind van 2011 een verplichte verdoving ingevoerd.

Volgens de huidige wet is het onverdoofd slachten van dieren verboden, waarbij een uitzondering kan worden gemaakt voor joodse en islamitische slachters. Wij willen met de 'initiatiefwet onverdoofd ritueel slachten' de uitzonderingspositie opheffen. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft bepaald dat het verbieden van het onverdoofd ritueel slachten niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst.

Tijdens de behandeling afgelopen week was het woord aan de Kamer, waarbij Marianne Thieme als initiatiefnemer achter de regeringstafel plaatsnam, samen met dr. B.C. Labuschagne van de Universiteit Leiden, en de bijdragen van de Kamerleden (onder wie Esther Ouwehand) aanhoorde. Naar verwachting is het in april de beurt van Marianne om de Kamer te antwoorden. SP, Groenlinks, D66 en PVV zullen het wetsvoorstel steunen. CDA, SGP, Christenunie hebben aangegeven het wetsvoorstel in haar huidige vorm niet te zullen steunen. PvdA en VVD hebben nog een aantal vragen neergelegd waar in april op geantwoord zal worden door Marianne. Daarna zullen beide fracties een besluit nemen. Wanneer één van beide besluit het voorstel te steunen, is er een ruime meerderheid.

Marianne Thieme en Esther Ouwehand zijn hoopvol gestemd dat het wetsvoorstel zal worden aangenomen. Omdat vrijheid van godsdienst een groot goed is, maar niet mag leiden tot extra en onnodig dierenleed.

Klik hier voor het verslag van het debat, 1e termijn

Klik hier voor het voorstel van wet, bijgewerkt met wijzigingen
Klik hier voor de Memorie van Toelichting
Klik hier voor de Nota van Wijziging
Klik hier voor de Tweede Nota van Wijziging
Klik hier voor de Nota naar aanleiding van het verslag
Klik link voor de Derde Nota van Wijziging

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief