Groen, progressief en eurokri­tisch


Partij voor de Dieren presen­teert “Plan B Europa”

16 april 2019

Democratie, het welzijn van mensen en dieren en het bestrijden van klimaatverandering moeten voorop staan in Europa. Niet het winstbejag van multinationals en de Brusselse droom om een 'Verenigde Staten van Europa' te creëren waarin lidstaten geen monetaire autonomie hebben en steeds meer soevereiniteit op tal van terreinen moeten overdragen aan Brussel. In haar Plan B voor Europa presenteert de Partij voor de Dieren maar liefst 325 voorstellen om dat te bereiken.

“Internationale samenwerking voor de overstijgende belangen van mensen en dieren, betekent niet dat Brussel onze huisvesting en pensioenen federaal moet regelen of een Europees leger hoort op te richten,” zegt lijsttrekker Anja Hazekamp.

“Een verbod op megastallen, afschaffing van de Europese miljardensubsidies voor de vee-industrie en het stimuleren van een meer plantaardig dieet zijn diervriendelijke voorstellen die gunstig uitpakken voor het klimaat en de belastingbetaler ook nog eens miljarden euro´s besparen. Door landbouwsubsidies geleidelijk af te schaffen en te stoppen met EU-subsidies voor regionaal beleid kan Europa de helft goedkoper. Het is te gek voor woorden dat we via Europa bijvoorbeeld meebetalen aan een gruwelijke traditie als stierenvechten en promotiecampagnes voor vlees en zuivel,” zegt Hazekamp.

Plan B Europa bevat daarnaast een reeks voorstellen om natuurgebieden beter te beschermen, overbevissing te stoppen, het gebruik van landbouwgif aan banden te leggen en dieren wereldwijd beter te beschermen. Zo wil de PvdD dertig procent van de Europese wateren aanwijzen als beschermd natuurgebied en pleit de partij voor een volledig verbod op handel in ivoor en jachttrofeeën.

Om Europa democratischer en transparanter te maken wil de Partij voor de Dieren dat Brussel geen vrijhandelsverdragen of associatieverdragen meer sluit zonder dat die vooraf door nationale parlementen zijn goedgekeurd. Ook moeten burgers zich in referenda kunnen uitspreken over EU-beleid, bijvoorbeeld als er plannen zijn om nationale bevoegdheden in Brusselse handen te leggen. Als de ministers van de 28 EU-landen in Brussel vergaderen of stemmen, moet dat voortaan in het openbaar. Het geldverslindende verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg moet zo snel mogelijk stoppen.

Gerelateerd nieuws

PvdD voelt minister aan de tand over giflobby in Brussel

Het gaat dramatisch slecht met bijen en andere insecten. Een derde wordt met uitsterven bedreigd. De oorzaken zijn verlies va...

Lees verder

PvdD loopt mee in mars tegen dierproeven

De Partij voor de Dieren doet zaterdag 20 april mee aan de grote mars tegen dierenproeven in Rotterdam. Na afloop gaat PvdD-K...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief