Glyfosaat en imida­cloprid moeten verboden blijven


25 november 2011

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over nieuwe bestrijdingsmiddelen die op de markt worden toegelaten terwijl ze een groot gevaar opleveren voor dieren, natuur en milieu. Omdat de nieuwe toelatingen de kans op bijensterfte vergroten en een bedreiging vormen voor de productie van drinkwater, vraagt de Partij voor de Dieren staatssecretaris Atsma deze middelen onmiddellijk te verbieden.

Hoewel al jaren bekend is dat glyfosaat een groot gevaar is voor de volksgezondheid, heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) ervoor gezorgd dat een nieuwe variant van het gevaarlijke bestrijdingsmiddel RoundUp nu ook toegepast mag worden bij het onderhoud van openbaar groen. In Kamervragen wijst de Partij voor de Dieren Atsma (milieu) erop dat een Kamermeerderheid hem heeft opgeroepen tot een verbod van dit bestrijdingsmiddel. Glyfosaat, een van de bestanddelen van dit bestrijdingsmiddel, brengt grote gevaren met zich mee voor de gezondheid van dieren en mensen: zoals hormoonverstorende effecten en geboorteafwijkingen. De Partij voor de Dieren wil daarom dat Atsma de toelating van RoundUp Force onmiddellijk weer intrekt.

Behalve voor dit middel met glyfosaat heeft het Ctgb ook toestemming gegeven voor gebruik van een nieuw bestrijdingsmiddel met de gevaarlijke stof imidacloprid. Deze stof heeft desastreuze gevolgen voor talrijke nuttige insecten. Ook belangrijke bestuivers zoals de honingbij en de hommel kunnen hun weerstand erdoor verliezen, waardoor het middel bijdraagt aan de alarmerende bijensterfte. Daarbij is het oppervlaktewater in Nederland nu al ernstig vervuild met dit landbouwgif, op sommige plekken wordt de norm wel 47.000 keer overschreden. Een nieuwe toelating zal dit probleem alleen maar verergeren. Ook deze toelating moet dus onmiddellijk weer worden ingetrokken, vindt de Partij voor de Dieren.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief